Bugün : 29 Eylül 2016, Perşembe

Favorilere Ekle!

paleontology nedir?

paleontology : n. Fosiller ilmi, paleontoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broca's area : n. Cerebrum'un sol yarı küresinde, Sylvius yarığının başlangıç bölümünde bulunan motor konuşma merkezi.


chromium : n. biochem. Cr. sembolü ile bilinen, atom no:24 ve atom ağırlığı: 52.01 olan kimyasal element, krom.


consult : v. İstişare etmek.


crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


deaf-mutism : n. İşitme ve konuşma yeteneğinin olmayışı, sağırlık ve dilsizliğin birarada bulunuşu.


exathem : n. 1. Deri üzerinde meydana gelen kızartı veay kırmızı renkte kabartı, ekzantem; 2. deri üzerinde kızartı veya kabartılarla belirgin herhangi bir hastalık.


gastrolith : n. Mide taşı.


helminthoma : n. Barsak parazitlerinin sebep olduğu tümör.


hemicolectomy : n. Kalın barsağın bir parçasının ameliyatal çıkarılması, kolonu kısmen kesip çıkarma ameliyesi.


involucrum : n. Örtü, kılıf.


lymphocytoblast : n. See: Lymphoblast.


mycostatin : n. Nystatin'in müstahzar adı, mikostatin.


myofibril : n. Kas hücrelrinin sitoplazmasındaik ince liflerden her biri, miyofibril.


oculomotor : a. 1. Göz küresinin hareketleriyle ilgili; 2. Göz küresini hareket ettirici; 3. Üçüncü kafa çifti (nervus oculomotorius) ile ilgili.


ophthalmic : a. Göze ait, oftalmik, ophthalmicus.


optomyometer : n. Gözün dış kaslarının gücünü ölçen alet, optomiyometre.


ovotestis : n. Bir bölümü ovaryum bir bölümü testis dokusu gösteren cinsiyet bezi.


pancreato- : pref. Pankreas anlamına önek.


pleonexia : n. 1. Marazi oburluk; 2. Vücut direncinin artması.


proconceptive : a. 1. Döllenmeyi kolaylaştırıcı, döllenmeye yardım edici; 2. Döllenmeyi kolaylaştırıcı ilaç.