Bugün : 28 Ekim 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

paleontology nedir?

paleontology : n. Fosiller ilmi, paleontoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cor, : n. See: Heart.


Daunorubicin : n. Adriamycin'e benzeyen ve lösemide kullanılan bir antibiyotik.


endolumbar : a. Omurilik lomber parçasının içinde bulunan.


explode : v. 1. Patlatmak, infilak ettirmek, 2. Patlamak, infilak etmek.


fecalith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, dışkı taşı.


gingiva : n. (pl. gingivae). Diş eti.


vaccinophobia : n. Marazi aşı korkusu.


inactivation : n. 1. Hareketsizleşme; 2. Hareketsizleştirme; 2. Gayrifaal veya etkisiz hale getirme.


medical : a. & n. 1. Tıbbi; 2. Tedaviye ait; 3. Tıp talebesi.


monodactylism : n. El veya ayakta yalnız bir parmak bulunması, tek parmaklılık, monodaktilizm.


myelalgia : n. Belkemiği ağrısı, miyelalji.


oblique : a. Eğik, meyilli, mail.


papilliform : n. Meme başına benzer biçimde papilla şeklinde.


pellicula : n. See: Epidermis.


pharmacal : a. 1. Eczacılığa ait; 2. Eczane ile ilgili.


postcordial : a. Kalb arkasında.


seronegative : a. Serolojik test sonucu negatif olan, serolojik reaksiyon göstermeyen.


sinister : a. Sol, soldaki, sinistra, sinistrum.


stenagma : n. İç çekişi.


superolateral : a. Üst-yan tarafta.