Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

paleontology nedir?

paleontology : n. Fosiller ilmi, paleontoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collagen : n. biochem. Bağ dokusunun ana proteini olan bir albüminoid, kollajen.


cystorectostomy : n. Mesane ile rektum arasında ameliyatla geçiş oluşturulması.


enterogram : n. Enterograf ile elde edilen, barsak hareketlerini gösterir çizelge.


extrovert : n. Bazen extravert olarak kullanılır, davranışlarını diğer insanların kendine karşı olan tutumlarına göre düzenleyen kimse.


fatalism : n. Kadere inanma, kadercilik, fatalizm.


lac : n. süt, lactis


image : n. Işık etkisi veya mercek vasıtasiyle meydana gelen suret; hayal, imaj.


impatent : a. Kapalı, tıkalı.


hypocapnia : n. Kanda karbon diyoksid azalması.


intrafetation : n. Bir fetüs'ün diğer bir fetüs içinde parazit olarak gelişmesi.


iridokeratitis : n. İris ve korneanın iltihabı, iridokeratit.


isodiametric : a. Aynı çapta.


karyokinesis : n. Hücre çekirdeğinin kromozom sayısı azalmaksızın ikiye bölünmesi,bir hücrenin türe has kromozom sayısına sahip iki yeni hücre meydana getirmek üzere bölünmesi, karyokinez, mitoz.


labiolingual : a. Dudaklar ve dille ilgili.


lingual : a. Dile ait, dilsel, lingualis.


megaloenteron : n.Barsak büyümesi (genişlemesi).


melanidrosis : n. Siyahımsı renkte ter salgılanması.


neurodynamic : a. sinir enerjisine ait.


oxycinesia : n. Hareket halinde duyulan ağrı.


perivascular : a. Damarı saran.