Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

paleontology nedir?

paleontology : n. Fosiller ilmi, paleontoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheyne-stokes respiration : See: respiration.


concavity : n. İçeriye doğru yarım küre şeklinde çöküklük gösterme hali ve derecesi, konkavlık.


crystallitis : n. Göz merceğinin iltihabı.


deferential : a. Sperma kanalına ait, deferentialis.


ethosuximide : n. Petit mal'de kullanılan ve konvülsiyonları gideren bir ilaç.


fermentogen : n. biochem. Mayalanabilen bir madde, fermantojen.


gargle : v. n. 1. Gargara etmek; 2. Gargara (ilacı9.


heptose : n. biochem. Molekülünde 7 karbon atom ihtiva eden bir şeker maddesi.


subfascial : a. Fasya altı, fasya alıtnda bulunan.


heteropyknotic : a. 1. Heteropiknoz ile ilgili; 2. Heteropiknoz gösteren.


hypermastia : n. 1. Memelerin aşırı büyüklüğü; 2. Fazla memelilik.


hyposomia : n. Vücudun yeterli şekilde gelişmemesi hali.


insane : a. Deli, çıldırmşı, bilinci bozulmuş.


kakidrosis : n. Kötü kokan ter çıkarma, pis kokulu ter ifrazı.


locus : n. (pl. Loci). Yer, lokus.


lymphadenocyst : n. Lenf düğümü bozukluğu.


methisazone : n. Kemoterapötik ve kemoprofilaktik etkisi olan antiviral bir madde.


microinvasion : n. Cüz'i yayılma, malign hücrelerin ancakkendisine komşu dokuya çok az miktarda yayılma göstermesi.


oxalate : n. biochem. Oksalat, oksalik asidin tuzu.


parabion : n. See: Parabiont.