Bugün : 27 Haziran 2016, Pazartesi

Favorilere Ekle!

paleontology nedir?

paleontology : n. Fosiller ilmi, paleontoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalopathy : n. Baş vya beyini ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik lezyon.


ethyloleamine oleate : n. Sklerozan (büzücü) bir madde.


evaporation : n. Tebahhur, buharlaşma, evaporasyon.


subhyoid : a. Dilkemiği (hiyoid) altında bulunan hiyoidaltı, subhyoideus


helminthemesis : n. Solucan kusma.


hypergalactia : n. süt ifrazında fazlalık, hipergalaksi.


incisor : n. Öndiş.


kaolin : n.biochem. Kil, alüminyum silikat.


leg : n. Bacak.


malariotherapy : n. Vücuda sıtma parazitleri enjekte ederek yükzsek ateş meydana getirme, merkezi sinir sistemi sifilizine bağlı olarak gelişen felçlerin tedavisinde uygulanmış eski bir tedavi yöntemi (Daha sonra antimalaryal ilaçlarla yüksek ateş düşürülür).


metamere : n. Hayvan vücudunda seri halinde diziliş gösteren benzer parça (bölüm)'lerden her biri (Solucan vücudunun parçaları gibi).


methylthiouracil : n. Tiretoksikoz vakalarında kullanılan anti-tiroid bir madde.


mummification : n. 1. Mumyalama; 2. Mumyalaşma; 3. Dokuların tefessüh etmeden (kokmadan) kuruması hali, mumifikasyon.


naso-oesophageal : n. Buruna ve yemek borusuna ait olan, bu iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


nervomuscular : a. Kasta dağılan sinirlerle ilgili.


pallium : n. Beyinkabuğu, palyum, cortex cerebri.


pangenesis : n. Darwin'in veraset nazariyesi.


paralepsy : n. See: Psycholepsy.


pix : n. Zift.


rabiate : a. Kudurmuş, kudu.