Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

paleontology nedir?

paleontology : n. Fosiller ilmi, paleontoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromic : a. Brom'la ilgili.


brocnhography, : n. Bronşlara radyo-opak madde verilişini takiben röntgen flimi alınması, bronş sisteminin röntgen yoluyla muayenesi.


ectodermal : a. Ektoderm ile ilgili.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


glossomantia : n. Dilin görünümü (paslı v.s)'ne göre hastalığa teşhis koyma.


tenophyte : n. Kirişte kemiksi oluş.


hematomphalocele : n. Kan ihtiva eden göbek fıtığı.


hemocytology : n. Kan hücreleri bilgisi, hemositoloji.


hyperexophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve dışa doğru sapma eğilimi göstermesi.


ionium : n. biochem. Toryumdan meydana gelen radyoaktif izotop, iyonyum.


isochoria : n. Pupillanın aynı çapta oluşu, izokori.


oculus : n. (pl. oculi). Göz.


papillo-adenocystoma : n. Papilom, adenom ve sistom elementelri ihtiva eden tümör.


relieve : v. Ağrı veya acıyı ortadan kaldırmak, rahatlatmak.


scleroid : a. Sert yapı gösteren, sert kıvamda.


scleromere : n. İskelet sisteminin bir parçası


suffocate : v. 1. Soluk alışı önleme suretiyle boğmak, 2. Soluk alamama sebebiyle boğulmak.


synechtenterotomy : n. Barsaklar arasındaki yapışıklıkları ayırma ameliyatı.


syphiloid : a. & n. 1. Frengiye tutulmuş; 2. Frengiye benzer; 3. Frengi şeklinde hastalık.


thymergasia : n. Manyakdepresif psikoz.