Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

passive nedir?

passive : a. Kendiliğinden bir iş yapmak yeteneğinde olmayan, hareketsiz, faaliyet göstermeyen, atıl, pasif.

passive movement : Hastanın adaleleri gevşek durumda iken, tedaviyi uygulayan kimse tarafından yaptırılan hareket.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilago : i. Kıkırdak.


education : n. Eğitim, öğretim.


forearm : n. See: Antebrachium.


gametocide : n. Sıtma parazitlerini öldüren ilaç.


granulocytopenia : Kand granülositlerin eksilmesi, granülositopeni.


hemidystrophy : n. Vücudun her iki tarafının eşitsiz gelişimi, hemidistrofi.


histologist : n. Histoloji uzmanı, histolog.


hypoxic : a. 1. Hipoksi ile ilgili; 2. Hipoksi gösteren.


kinetogenic : a. Hareki, hareket meydana getiren, hareketli.


leucocyte : n. Akyuvar, lökosit, kandaki beyaz kürecik.


macrocheilia : n.Büyük dudaklılık, dudakların aşırı büyüklüğü, makrokili (ekseriya irsidir).


myoglia : n. Kas hücrelerinden oluşan lifsel madde, miyogli.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


perforator : n. Delici, kraniotomi'de kullanılan fetüs başını delmeğe mahsus sivri uçlu alet, perforatör.


periclasis : n. Ezilme sonucu meydana gelmiş, ufak parçalardan ibaret kırık, ezilmiş kırık.


point : n. Nokta.


polarimetry : n. Bir ışığın polarma derecesini ölçme (bilgisi).


prefrontal : a. 1. Beynin alın lobunun önünde olan; 2. Etmoid kemiğin orta kısmı.


sinistraural : a. Sol kulakla daha iyi işitebiln.


strangulate : v. 1. Boğmak; 2. Düğümlemek (barsak v.s.); 2. Sıkıştırmak (damar v.s.).