Bugün : 24 Kasım 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pediculation nedir?

pediculation : n. 1. Bitlenme; 2. Küçük çıkıntılar meydana getirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsular : a. Kapsüle ait, capsularis.


cathexis : n. Zihni faaliyetin belli bir fikir veya nesne üzerinde yoğunlaşması.


colpeurysis : n. Colpeurynter ile vagina'yı genişletme.


electrocardiographyy : n. Kalbin çalışmasından doğan aksiyon akımlarının yazılması.


embrocation : n. 1. hasta ibr organı su veya yağla oğma; 2. Böyle kullanılan sıvı.


epithalamic : n. 1. Epithalamus'la ilgili; 2. Thalamus üzerinde yerleşmiş.


epithalamus : n. Talamus üstü, epitalamus.


fairbank's splint : n. Erb felcinin tedavisinde kulanılan özel bir latel çeşidi.


herniation : n. Fıtık oluşumu, fıtıklaşma.


subinfection : n. Hafif enfeksiyon.


katabolism : n. See: catabolism.


monodiplopia : n. Tek gözün çift görmesi, monodiplopi.


osteochondrosis : n. Çocuklarda kemikleşme noktalarında önce dejenerasyon veya nekroz gösteren ve arkasınan rekalsifikasyon olan kemik hastalığı.


palatoplegia : n. Yumuşak damakm kaslarının felci, yumuşak damak felci, palatopleji.


pharyngopalatine : a. Yutak ve damağa ait, yutak-damak.


proteohormone : n. Protein yapısında hormon.


regeneration : n. 1. Yeniden doğma; 2. Harap olmuş bir dokunun tamiri veya yeniden meydana gelmesi, rejenerasyon.


rostrate : a. Gagalı.


sclerodermitis : n. Cilt (deri) iltihabı ve sertleşmesi, skelrodermit.


span(o) : pref. Çok az, kıt, dar, eksik, az, seyrek, nadir, kıtlık, yokluk, azlık, eksiklik, noksanlık.