Bugün : 21 Şubat 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

pediculation nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

pediculation : n. 1. Bitlenme; 2. Küçük çıkıntılar meydana getirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


carcinoid syndrome : n. Barsaklarda bulunan bir karsinoid tümörün veya akciğer karsinomasının 5-hidroksi triptamin salgıladığı, çok ender bir durum.


cement : n. Çimento, siman, sement, diş kökünü örten doku tabakası.


crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


defibrilator : n. Ventriküler fibrilasyonu durdurarak normal kalp ritmine tekrar dönülmesini sağlayan herhangi bir araç.


dextrosinistral : a. Sağdan sola doğru giden (uzanan).


dynamic : a. 1. Vücut azasının vazife ve hareketine ait; 2. (pl.) Hareket ve kuvvet bilimi.


estrinization : n. Over hormonlarına bağlı olarak vagina epitelinde siklik değişiklikler meydana gelmesi.


exocrine : n. Salgılarını özel bir kanal aracılığı ile boşaltan guddelere ait nitelik.


fibromyitis : n. Fibröz dejenerasyonla belirgin kas iltihabı, kasta bağ dokusu artımının eşlik ettiği iltihap hali.


hapalonychia : n. Tırnakların anormal yumuşaması.


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


lithagogue : n. 1. Böbreklerde veya mesanede hasıl olan kumu çıkarma; 2. Taş çıkaran; 3. Taş (kum) çıkarıcı faktör.


malarious : n. Sıtma gösteren, sıtmalı hastalarla dolu (bölge hakkında).


oximetry : n. Alınan kan numunesindeki okisjen miktarının oksimetre aracılığıyla ölçülmesi, oksimetri.


paraffinoma : n. Dokularda parafin etrafında oluşan şişlik.


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


paramyoclonus : n. Çeşitli kas gruplarında zaman zaman kendini gösteren bibiri arkasına istemdışı kasılma ve gevşeme hareketleriyle belrigin klinik tablo.


preventive : a.&n. 1. Koruyucu olarak; 2. Bir hastalığın cerrahi müdahale olmadan ilaç v.s. ile tedavisi; 3. Hastalığın önüne geçmek için alınan ilaç, tedbir, aşı, prevantif, profilaktik.


proper : a. Yalnız birşeye ait olan, özel, proprius.