Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

phonophobia nedir?

phonophobia : n. 1. Gürültüden veya yüksek sesle konuşulmaktan aşırı korkma; 2. Kendi sesini duymaktan ürkme, kendi sesinden korkma, fonofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuth : n. biochem. Bi sembolü ile bilinen atom no: 83 ve atom ağırlığı: 209 olan kimyasal element. Tuz ve terkipleri ishali tedaviye yarayan madeni bir element. bizmut (frengi için enjeksiyon olarak da kullanılır).


deionization : ş. biochem. Bir bileşimden iyonların çıkarılması.


duodenostomy : n. Duodenumla bir diğer anatomik açıklık arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.


excrement : n. Feçeş dıskı.


heterocrine : n. Birkaç değişik madde saglılayan.


hygroscopy : n. See hygrometry.


lipoid : a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağsı.


lymphangiestasis : n. Lenf damarı genişlemesi, lenfanjiyektaz.


micromethod : n. Damla büyüklüğünde sıvı ile çalışan kimyasal reaksiyonlar, mikrometod.


micropodia : n. Ayakların normalden küçük olması, ayak küçüklüğü, mikropodi.


monobulia : n. Belli bir şeye karşı aşırı istek gösterme, tek şey üzerinde yoğunlaşmış aşırı istek.


morbilliform : a. Kızamığa benzer, kızamıklı.


orthopnea : n. İleri derecede kalb ve akciğer yetmezlikleri halinde görülen yardımcı kasların iştiraki ile güç ve sık olarak ve oturur durumda yapılabilen solunum şekli, ortopne.


oxyphil : a. biochem.Asit boya ile boyanabilen, oksifil.


palliate : v. Hafifletmek (hastalık, v.s.), teskin etmek, yatıştırmak.


pancreatico- : pref. 1. Pankreas anlamına önek; 2. Pankreas kanalı anlamına önek.


ptyalith : n. Tükrük taşı.


replantation : n. Bir darbe yüzünden kırılmış veya yanlışlıkla çekilmiş dişin tekrar alveol içine yerleştirilmesi.


sacrodynia : n. Sakrum bölgesinde ağrı, sakrodini.


sclerokeratoiritis : n. Sklera, kornea ve iris iltihabı.