Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

phonophobia nedir?

phonophobia : n. 1. Gürültüden veya yüksek sesle konuşulmaktan aşırı korkma; 2. Kendi sesini duymaktan ürkme, kendi sesinden korkma, fonofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colporrhexis : n. Vaginanın yırtılması, vajen yırtığı.


coronaritis : n. koroner arterlerin iltihabı.


echocardiography : n. Kalp-damar sistemine gönderilien yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın çizelge halinde gösterilmesi, ekokardiyografi (kardiovasküler lezyonların teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem).


enclavement : n. Doğum ağrıları esnasında, dar pelvis nedeniyle fetüsün ilerleyemeyecek şekilde sıkışması, fetüsün çakılması.


enteronitis : n. İncebarsak iltihabı.


equinia : n. See: Glanders.


face-bow : n. Dişçilikte alt ve üst çene arasındaki yapısal ve görevsel ilişkileri tesbitte kullanılan özel alet.


galenics : n. Nebati ilaçlar.


inositis : n. Kas dokusunun iltihabı.


internuclear : a. 1. Nüvelerarası; 2. Retinanın nüveli tabakaları arasında bulunan.


laloplegia : n. Konuşma organları felci.


lepothrix : n. Kılların pullanıdğı (pulla kaplandığı) bir duru.


leucopenia : n. Lökopeni.


nephrolytic : a. Böbrek dokusunu eritici.


otocyst : n. Embriyonun kulak kabarcığı, otosist.


pancreaticogastrostomy : n. Pankreas ile mide arasında anastomoz yapılması.


perilobar : a. Lob çevresinde, lob'u çevreleyen.


pressosensitive : a. See: Pressoreceptive.


racephedrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü beyaz billüri toz (C10H15NO.HCI).


sanguifacient : a. Kan yapıcı, kant aşıyıcı.