Bugün : 30 Haziran 2016, Perşembe

Favorilere Ekle!

phonophobia nedir?

phonophobia : n. 1. Gürültüden veya yüksek sesle konuşulmaktan aşırı korkma; 2. Kendi sesini duymaktan ürkme, kendi sesinden korkma, fonofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catacrotic : a. Sphygmogram'ın inen kolu üzerinde bir veya bir kaç çentik gösteren.


constant : a. Sabit, değişmez, konstant.


dacryocele : n. Gözyaşı kesesi fıtığı.


dolichocephalic : a. 1. Dolikosefali ile ilgili; 2. Uzun ve dar kafa gösteren, uzun kafalı.


enteromycosis : n. bakterilerden ileri gelen barsak hastalıkları, enteromikoz.


galena : n. biochem. içinde tabii kurşun sülfürü bulunan maden cevheri, galen.


genodermatology : n. kalın yoluyla geçen deri hastalıklarını konu alan deri hastalıkları dalı, genodermatoloji.


subgrondation : n. Bir kemik parçasının diğerinin altında ezilmesi.


megalonychosis : n. Tırnak ve yatanğının hipertrofis.


obdormition : n. Sinir basıncından dolayı mevzii uyuşukluk.


osteophlebitis : n. Kemki venlerinin iltihabı, osteoflebit.


periglottis : n. Dil derisi, periglot.


pharmacy : n. 1. Eczacılık; 2. Eczane.


platypellic : a. geniş havsalalı.


pleurororrhea : n. Plevra boşluğunda sıvı bulunması.


precommissure : n. Ön bileşke.


psoriasis : n. Müzmin bir cilt hastalıı.


psychotherapist : n. Psikoterapi'de uzmanlaşmış kişi, psikoterapi uzmanı.


quintuplet : n. Beşiz.


radiotoxemia : n. Işınım sonucu olan toksemi.