Bugün : 30 Eylül 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

phonophobia nedir?

phonophobia : n. 1. Gürültüden veya yüksek sesle konuşulmaktan aşırı korkma; 2. Kendi sesini duymaktan ürkme, kendi sesinden korkma, fonofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calx : n. biochem. Kireç.


concavity : n. İçeriye doğru yarım küre şeklinde çöküklük gösterme hali ve derecesi, konkavlık.


dysphrasia : n. Konuşamamazlık, konuşma bozukluğu.


entelechy : n. 1. Tamamlanma, gelişimini tamamlayarak olgunluğa erişme; 2. Belli biri işi başarmağa sevkeden, içten gelen itici kuvvet.


gastrocoloptosis : n. Mide ve kolon düşüklüğü, mide ve kolon'un normal yerine oranla aşağıya sarkması hali.


genal : a. Yanağa iait.


tent : n. & v. 1. Yara fitili; 2. Cerrah mili; 3. Cerrah mili ile yoklamak; 4. Fitil ile yarayı işletmek.


haptic : a. Dokunma duyusu ile ilgili, temas hissine ait.


homogenize : v. Homojenleştirmek.


hydatidiform : a. Hidatide benzer.


inosculation : n. See:Anastomosis.


insulation : n. Tecrit, yalıtkanlık, izolasyon, elektrik ve ısınınsirayetine engel olma.


katadidymus : n. See: Duplicitas anterior.


kysthoptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya doğru sarkması, vagina prolapsusu.


leper : n. Cüzzamlı, miskin.


macroprosopia : n. Yüzün aşırı büyüklüğü, büyük yüzlülük.


mamma : n. (pl. mammae).Meme (kadın memesi).


nuclein : n. biochem. Hücre nüvelerinde bulunan protein.


nymphomaniac : a. Nemfomaniye müptela kadın, isterik.


orchiocele : n. 1. Testis fıtığı; 2. Sikrotum fıtığı; 3. Testis tümörü.