Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

phonophobia nedir?

phonophobia : n. 1. Gürültüden veya yüksek sesle konuşulmaktan aşırı korkma; 2. Kendi sesini duymaktan ürkme, kendi sesinden korkma, fonofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cruciate : a. Haç şeklinde olan, ıstavroza benzeyen.


eclampsia : n. Gebelerde plasentadan gelen zehirlerle meydana gelen ve bilincin kaybolduğu hastalık, havale hastalığı. eklamzi


Esmarch's Bandage : n. Uzuvlarda yapılacak ameliyatların kansız bir alanda yapılmasını sağlamak için kullanılan kauçuk bant.


excalation : n. Eksiklik, yokluk, dizi veya bütün teşkil eden oluşumda bir parça veya bölümün yokluğu.


fever : n. Ateş, hararet, sıcaklık, humma, fiyevr, febris.


frontal : a. Alına ait, frontalis.


interfibrous : a. Lifler arasında.


uvulotomy : n. Küçük dil ameliyatı.


hepaticotomy : n. Safra yolunu kesme ameliyesi, hepatikotomi.


hygroscopic : a. Nem çekici, nem çekme özelliği olan.


hysteroid : a. Histeriye benzer.


iniencephalus : n. İniensefali gösteren fetüs.


litter : n. Sedye


linitis : n. Mide hücrei dokunun iltihabı, linit.


mamillary : a. See: Mammillary.


mass : n. Kitle, massa, herhangi bir cisimde bulunan madde miktarı.


orrho- : pref. Serumla ilgili.


penthrane : n. Methoxyfluorane'in müstahzar adı, inhalasyon anetezisi için kullanılan uçucu bir sıvı.


rot : n. 1. çürüme, çürük; 2. Koyunlarda parazitlerden ileri gelen çürüme hastalığı.


schlemm's canal : n. Skleranın iç tarafında ve korena ile birleştiği yerin yakınında yer alan lenfatikovenöz bir kanal.