Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

phonophobia nedir?

phonophobia : n. 1. Gürültüden veya yüksek sesle konuşulmaktan aşırı korkma; 2. Kendi sesini duymaktan ürkme, kendi sesinden korkma, fonofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrotomy : n. Kıkırdak anatomisi (teşrihi), Kondrotomi.


claviformin : n. biochem. Aspergillus claviforme kültürlerinden elde edilen bakteri giderici madde.


diaphoretic : a.&n. Terletici (ilaç).


disulphate : n. biochem. Bisülfat. Yer değiştirebilir bir hidrojen atomuna sahip sülfat.


falcular : a. see: falcate.


fenestrate : v. Dlik açmak.


hematometra : n. Uterus içinde kan (veya menstruasyon sıvısı) birikmesi.


homodromous : a. Aynı veya mutat yönde bulunan veya hareket eden.


indigestion : n. Hazımsızlık, dispepsi, apepsi.


infestation : n. Konak hayvan üzernide eklem bacaklı parazitlerin bulunması.


inguinoscrotal : a. Kasık ve skrotum'la ilgili.


intermediary : a. Arada meydana gelen seyir esnasında oluşan.


kinematograph : n. Hareket halindeki cisimlerin faaliyetini sürekli olarak gösteren alet, kinematograf.


neokinetic : a. İradi kas kontrolünü düzenleyen sinir hareketi mekanizmaya ait.


ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.


onyxis : n. See: Acronyx.


osazone : n. biochem. Şekerlerin fenil hidrazin ve asetik asitle ısıtılmasından meydana gelen bileşik maddeler, osazon.


osteoaneurysm : n. Kemik anevrizması.


paramyoclonus : n. Çeşitli kas gruplarında zaman zaman kendini gösteren bibiri arkasına istemdışı kasılma ve gevşeme hareketleriyle belrigin klinik tablo.


polarimetry : n. Bir ışığın polarma derecesini ölçme (bilgisi).