Bugün : 21 Ekim 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

phonophobia nedir?

phonophobia : n. 1. Gürültüden veya yüksek sesle konuşulmaktan aşırı korkma; 2. Kendi sesini duymaktan ürkme, kendi sesinden korkma, fonofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caldwell-luc operation : n. Üst köpek dişinin üzerinde, drenaj amacı ile meydana getirilen ve maksiller antruma açılan delik.


cavum : n. (pl. Cava). Boşluk, kovuk, oyuk, çukur.


condylectomy : n. Kondilin ameliyatla çıkarılması, kondilektomi.


cystathioninusia : n. Methionin'in sistin'e dönüşmesi sırasında meydana gelen tiyonin'in aşırı miktarda idrara çıkması.


dysarthria : n. Beyinde bir lezyona bağlı konuşma bozukluğu (kelimeleri telaffuz edememe).


excochleation : n. Bir boşluğun kazınması.


fothergill's operation : n. Genital prolapsus vakalarında uygulanan bir ameliyat tekniği.


lactosum : n. see: lactose.


hypoestrogenemia : n. kanda düşük miktarda estrojen bulunuşu.


ideal : n. Mükemmel şey, ideal


interspinous : a. Processus spinosuslar arasında yer alan, özellikle omurlardaki bu ismi taşıyan çıkıntıların arasında bulunan.


nystagmoid : a. See: Nystagmiform.


onychotomy : n. Tırnak ameliyatı, onikotomi.


Peyer's Patches : n. İnce barsakta ve esas olarak da ileumda yeralan, lenfatik doku plakları.


phleb(o)- : pref. Toplardamar (vena) larla ilgili.


pimelorthopnea : n. See: Piorthopnea.


pituita : n. Balgam, sümük.


polarization : n. Işık titreşimlerinin tek bir düzleme çevrilmiş olmaları hali, polarma.


sacculus : n. (pl. Sacci). See: Sac.


scler(o)- : pref. 1. katı, sert; 2. Doku katılığına ait; 3. Gözakı (na ait).