Bugün : 20 Eylül 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

phymatoid nedir?

phymatoid : a. Deri üzerindeki küçük yumru'ya benzer, deri nodülünü andıran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candida : n. Bir mantar çeşidi.


cirsodesis : n. Variköz venin veya venlerin bağlanması.


coccygodynia : n. Koksiks ağrısı.


eusitia : n. Normal iştih.


exophalos : n. Batın duvarının gelişmesi nedeniyle doğumdan sonra çocukta ortaya çıkan bir durum.


exfoliation : Derinin pul pul dökülmesi.


fermentation : n. Mayalanma, fermentasyon.


hyposensitive : a. Normalden aşağı hassas, duyarlığı azalmış.


lateropulsion : n. Yürürken istemdışı yana doğru gitme, istemdışı sağa veya sola sapma eğilimi gösterme (Bazı beyin hastalıklarında görülür).


macerative : a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.


microscelia : n. Bacakların normalden küçük olması, küçük bacaklılık, mikroseli.


modiols : n.Cochlea ortasındaki kemik kısmı, modiyolus.


operate : v. Ameliyat etmek.


pheochromocyte : n. Bir kromafin hücresi.


phonocardiogram : n. Fonokardiograf aracılığıyla elde edilen, kalb seslerini gösterir çizelge.


radiography : n. Bir organın röntgen ışınları ile film üzerine resminin alınması, radyografi.


scan : n. İncelenen organ veya dokuda dağılan radyoaktif izotopun çıkardığı gamma ışınlarından oluşan görüntü (Küçük taneciklerin oluşturduğu mozaik manzarasında örülür).


schindylesis : n. Bir kemiğin diğer bir kemiğin oluğu içine uyduğu eklem şekli.


sanega root : n. Birleşik Amerika'nın doğusunda bulunan ve hazım ilacı olarak kullanılan "Polygala" kökü.


sigmatism : n. "S" harfini yanlış telaffuz etme, "s" harfini söyleyememe.