Bugün : 24 Kasım 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pohnic nedir?

pohnic : a. Sese ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

empathic : a. 1. Empati ile ilgili; 2. Empati gösteren.


epiglottidectomy : n. Epiglotun ameliyatla çıkarılması, epiglotidektomi.


epithesis : n. Şekil bozukluklarının ameliyatla düzeltilmesi.


estrus : n. Hayvanların gerek kızgınlık devresinde, gerekse bu devreden önce ve sonra görülen menstrüasyonla ilgili histolojik ve fonksiyonel olaylar, kızışma devresi, östrus.


fibroadenia : n. Lenf dokusunun fibröz dejenerasyonu, fibroadeni.


figure : n. Şekil.


gaze : v. & n. 1. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakmak; 2. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakış, dik bakış.


interfibrous : a. Lifler arasında.


interlobar : a. Loplararası, loplar arasında yer alan.


hemctocryal : a. Soğuk kanlı.


hydrothionemia : n. kanda hidrojen sülfat bulunması.


intraserosal : a. Seröz bir zarın içinde.


languid : a. Lapacı, fazlaca, tombul olup hareketi az (çocuklar), pastöz.


leg : n. Bacak.


misogyny : n. Kadınlardan nefret, kadın düşmanlığı, mizojini.


orthostatic : a. Dik durmaya ait veya dik durmadan ileri gelen.


overt : a. Açıkça görülen, çok belli.


peotomy : n. Penis'in ameliyatla çıkarılması.


peratodynia : n. See: Cardialgia.


presentation : n. 1. Prezantasyon: Doğumda ceninin belrili durmu; 2.İdrak gücü.