Bugün : 24 Kasım 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

porocele nedir?

porocele : n. Bir çeşti skrotum fıtığı, porosel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concentrate : v. biochem. Teksif etmek, koyulaştırmak.


diseased : a. Hasta, mariz, hastalıklı.


embryotocia : n. 1. Çocuk düşürme; 2. Düşük.


hydroxylysine : n. biochem. tabii bir aminoasit.


ignition : n. Yakma, tutuşturma.


intern : n. Hastanede yatıp kalkan doktor veya operatör.


ischiopubiotomy : n. Foramen obturatum'un alt kenarını oluşturan kemik kol (ischiopubic ramus)'a kesit yapma (Eskiden dar pelvis'te doğumu kolaylaştırmak için uygulanmış bir müdahale).


laterad : a. yana yöneli, yan yüze yakın, yana dönük.


latus : a. Geniş


leptotrichia : n. Düz veya hafif eğri şekil gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


mesophryon : n. Glabellumun merkez noktası.


myoplasty : n. Kasa yapılan plastik ameliyat, miyoplasti.


nasopathy : n. Burun hastalığı, nazopati.


osteosclerotic : a. 1. Osteokleroz'la ilgili; 2. Osteokleroz gösteren, osteoskleroz'la belirgin.


otologic : a. Otolojiye ait.


periosteal : n. Periyosta ait.


peropus : n. Kol ve backaları şekilsiz olan fetüs.


pyrophosphate : n. biochem. Pirofosforik asidin tuzu, pirofosfat.


ramification : n. Dallanma.


rhinolithiasis : n. Burun taşı oluşumu.