Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

pro- nedir?

pro- : pref. Ön, önde önünde, önce, evvel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camera : n. Kamara.


cellula : n. (pl. Cellulae). See: Cell.


choledocholithotomy : n. Koledok kanalında bulunan bir taşın cerrahi olarak çıkarılması.


dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.


dermoid : a. Deriye ait olan, deriyi ilgilendiren, deriye benzeyen.


guillotine : n. Bademcikleri çıkarmakta kullanılan ve döner ir ustura vasıtasiyle ince dilimler kesebilen cerrahi alet.


kathisophobia : n.Oturmaktan korkma, oturamayıp devamlı hareket gösterme.


lamination : n. 1. Lam haline girme veya konulma; 2. Lamlı yapı; 3. Embriyotomide fetus başının kesilmesi.


number : n. Sayı.


onychophagist : n. Tırnaklarını yiyen (kemiren) şahıs.


orthostatic : a. Dik durmaya ait veya dik durmadan ileri gelen.


ovariocyesis : n. Ovaryum gebeliği.


parietotemporal : a. Paryetal ve temporal kemiklerle ilgili.


parallergia : n. Belli bir allerjen'e karşı oluşan duyarlığın, vücudu diğer alerjenlere karşı da hassas kılacak zemin yaratması, parallerji.


perixenitis : n. doku içindeki yabancı cisim çevresinde oluşan iltihap.


pulverize : v. Toz halineg etirmek.


radiotropic : a. Işınımdan müteessir olan.


thymergasia : n. Manyakdepresif psikoz.


trusion : n. Bir veya birkaç dişin normal yerine oranla daha önde bulunması, bu nitelikle belirgin diş anomalisi.


underhorn : n. yan karıncığın alt boynuzu.