Bugün : 28 Temmuz 2016, Perşembe

Favorilere Ekle!

pro- nedir?

pro- : pref. Ön, önde önünde, önce, evvel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoscope : n. Bronşların içini muayeneye mahsus alet, bronkoskop.


carbo : n. biochem. Odun kömürü, nebati veya hayvani kömür, karbon.


denitrification : n. biochem. Azotunu ayırma.


dextrality : n. Sağ elin sol ele oranla daha hakim ve hünerle kullanılması hali.


drowsy : a. Uyuşuk, zihni uyuşmuş,uyku basmış,sersemlemiş.


ejecta : n. Dışarı atılan madde.


foliaceous : a. 1. Yaprakla ilgili; 2. Yaprağa benzeyen, yaprak şeklinde.


glycosine : n. biochem. a) Üre ile birleşerek ürik asid meydana getiren bir madde. b) Pankreastan çıkarılan bir madde.


hydropexia : n. Suyun vücutta alıkonulması, suyun doku hücreleri tarafından tutulması, su retansiyonu, hidropeksi.


intravital : a. Hayatta olagelen.


iridoncus : n. İris tümörü.


isochromatic : a. Her tarafında aynı renk gösteren, tümüyle aynı renge sahip.


koilosternia : n. Sternum'un alt kısmının çökük oluşu ile belirgin göğüs şekli, kunduracı göğsü.


maximal : a. 1. Azami, en büyük, en fazla; 2. Akmeye ait.


mication : n. Devamlı ve çabuk göz kırpma, mikasyon.


myometritis : n. Uterus kası iltihabı, miyometrit.


nystagmography : n. Nistagmus gösteren gözde oluşan hareketlerin nistagmograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi, nistagmografi.


orthophony : n. Seslerin doğru çıkarılması, ortofoni.


pediatrist : n. See: pediatrician.


proliferous : n. Proliferasyonla vasıflı.