Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

progesterone nedir?

progesterone : n. biochem. Corpus luteum tarafından salgılanan uterusta sekresyon ve gevşeme sağlayan hormon, projesteron (C21H30O2).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotransformation : n. Vücuda giren herhangi bir maddenin organizmada kimyasal değişikliğe uğraması, alınan maddelerden metabolizma sonucu yıkım ürünlerinin oluşması.


chlorophenol : N. biochem. Klorin ve fenol bileşimi, klorofenol.


complementary : a. Tamamlayan.


enceplalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalit.


eyeless : a. Kör.


fetometry : n. Fetus veya fetus başının ölçülmesi.


subglenoid : a. Glenoid çukur altında bulunan.


hyaline : a. 1. biochem. Cam gibi, şeffaf, saydam, camsı; 2. nitrojenli bir bileşim, hiyalin.


iimbibition : n. Bir sıvının dokular tarafından emilmesi, embibisyon.


keratocentesis : n. Korneayı delme ameliyesi, kornea delinmesi, keratosentez.


kinemia : n. Kalbin atım hacmi, kinemi.


logomania : n. Durmaksızın konuşma eğilimi, akıl hastalarında görülen konuşma hali (Hasta daldan dala atlayarak durmaksızın konuşur).


monoblepsia : n. Tek renk görme, monoblepsi.


nasolacrimal : a. Burun ve gözyaşlarına ait.


necrobiosis : a. 1. Hücrelerin ve dokuların ölmesi, nekrobiyoz; 2. Pulpanın nekrozu.


oligopsyhia : n. Akıl zayıflığı, oligopsişi.


parabulia : n. İradi (istemli) hareketlerde anormallik.


perioptometry : n. Gözün görme alanının veya görme keskinliğinin ölçülmesi.


perirhinal : a. Burun etrafında, burnu saran.


photograph : n. Fotoğraf.