Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

progesterone nedir?

progesterone : n. biochem. Corpus luteum tarafından salgılanan uterusta sekresyon ve gevşeme sağlayan hormon, projesteron (C21H30O2).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophobia : n. 1. Hücrenin hafif boyanma veya hiç boya almama niteliği, boyanmaya karşı direnç gösteriş hali; 2. Renklere karşı tiksinti duyma, özellikle belli renklerden iğrenme.


disposition : n. Belirli etki ve hastalıklara karşı duyarlık.


entomology : n. Zooloji biliminin böcekler dalı, entomoloji.


epididymotomy : n. Epididimi kesme ameliyesi.


vacciniola : n. Çiçek aşısından sonra görülen iltihaplı kese.


hygienics : n. Sağlığın korunmasını hedef tutan prensiplerin tümü.


hyperoxemia : n. Kanın aşırı asitli hali.


hyperparasitism : n. Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması hali; hiperparazitizm.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


lymphangiotomy : n. Lenf damarı ameliyatı, lenfanjiotomi.


lyssophobia : n. Marazi kuduz korkusu, lizofobi.


micturition : n. Sık sık idrara çıkma hali.


oculogyric : a. 1. İstemdışı göz hareketleri gösteren, istemdışı göz hareketleri ile belirgin; 2. İstemdışı göz hareketlerine sebep olan.


perityhlitis : n. Çekumu saran dokuların iltihabı.


pinta : n. Küba ve Amerika'nın Güney kısımlarında görülen ve tuhaf renk değişiklikleriyle vasıflı olan bir çeşit treponema hastalığı.


platycelous : a. Bir yüzü içbükey (concave) ve diğer üzü dışbükey (convex) olan.


poroma : n. İltihabi sertlik, iltihaba bağlı olarak dokuad meydana gelen sertlik.n. Üstü boynuzsu doku ile örtülü keratoz.


redness : n. See: Rubor.


renogenic : a. Böbrekten kaynaklanan, böbrek dokusundang elişen.


swoon : n. & v. 1. Bayılma, baygınlık; 2. Bayılmak, baygınlık geçirmek.