Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

progesterone nedir?

progesterone : n. biochem. Corpus luteum tarafından salgılanan uterusta sekresyon ve gevşeme sağlayan hormon, projesteron (C21H30O2).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contralateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; Karşı taraf üzerine paralizi v.s. gösteren vücut kısmının karşı tarafında görülen.


didactylism : n. El veya ayakta beş parmak yerine sadece iki parmak bulunuşu hali.


far-sightedness : n. Uzağı iyi görebilme.


fibromium : n. İçinde bağ ve kas dokusu bulunan ur.


foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.


phthirus : n. Bir çeşit bit.


hemodiastase : n. Kanda bulunan bir enzim, hemodiyastaz.


hormopoietic : a. Hormon yapan.


hypochromemia : n. Kanın renk endeksinin anormal düşüklüğü.


hypocorticalism : n. See: Hypoadrenocorticis.


intertubular : a. Tübler veya tübül'ler arası, tübler veya tübüller arasında.


Little's Disease : n. Spastik tipte dipleji, bacakların makas şeklinde bükülmesine sebep olur.


meronecrosis : n. Belli bir bölgede hücreleri hayatiyetini kaybetmesi, sınırlı hücre nekrozu, meronekroz.


mesocardia : n. Kalbin göğüs orta çizgisinde bulunması.


mortal : a. 1. Öldürücü; 2. Ölümlü, fani.


ophthalmomyitis : n. Gözküresini hareket ettiren kasların iltihabı.


ototoxic : a. Kulak üzerinde toksik etkisi olan.


pentoside : n. biochem. Pentoz'un başka bir madde ile yaptığı bileşim, pentozid.


preclavicular : a. Köprücük kemiği (clavicula) önünde.


refractometry : n. Gözdeki kırma hatalarının refraktometre aracılığıyla ölçülmesi, refraktometri.