Bugün : 30 Haziran 2016, Perşembe

Favorilere Ekle!

progesterone nedir?

progesterone : n. biochem. Corpus luteum tarafından salgılanan uterusta sekresyon ve gevşeme sağlayan hormon, projesteron (C21H30O2).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursa : n. (pl. bursae). Kese, torba, burs (Vücudun özellikle birbirine sürtünen organları arasında bulunup aşınmalarına engel olur).


claviformin : n. biochem. Aspergillus claviforme kültürlerinden elde edilen bakteri giderici madde.


colpeurynter : n. Uterus boynunu genişletmek için kullanılan alet.


dextrogyration : n. Sağa kıvrılma, sağa bükülme.


ensisternum : n. Sternum'un uç kısmı. See: Xiphoid process.


gemmation : n. Tomurcuklanm, tomurcuklarla çoğalma.


girdle : n. Kuşak kemer.


physiognomist : n. Fizyonomi mütehassısı, fizyonom.


inborn : a. Doğuştan, doğmadan evvel kazanılmış, konjenital.


income : n. Vücuda giren gıda.


keratinocyte : n. Epidermis tabakasında, içinde keratin oluşan hücre, keratin hücresi, keratinosit.


levator : n. (pl. Levatores). 1. Kaldırıcı, levator (kas); 2. Kafa kemiğinin çökmüş kısmını kaldırma aleit.


metacarpus : n. El tarağı, metakarp.


nervosity : n. Aşırı sinirlilik.


oneiroanalysis : n. Rüya oluşturucu ilaç verilişini takiben bilinçaltını inceleme, bu şekilde yapılan psikoanaliz.pref. Rüya ile ilgili.


oxidase : n. Oksidasyonun meydana gelmesinde rolü olan enzim, oksidaz.


pharmacotherapy : n. Hastalıkların ilaçla tedavisi, farmakoterapi.


photolysis : n. Işık tesiriyle ayrışma, fotoliz.


polycyesis : n. Mültipl gebelik.


psoriasis : n. Müzmin bir cilt hastalıı.