Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

progesterone nedir?

progesterone : n. biochem. Corpus luteum tarafından salgılanan uterusta sekresyon ve gevşeme sağlayan hormon, projesteron (C21H30O2).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coprophilia : n. 1. Dışkı'ya karşı anormal ilgi duyma, dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel zevk alma eğilimi; 2. Bazı mikro-organizmalarda görülen dışkı üzerinde gelişip üreme niteliği.


cytodesma : N. doku hücrelerini birbirine bağlayan bağlantılar, hücreler arası bağ görevi gören doku kısımları.


ectogenesis : n. Organizma dışından kaynaklanan, ektojenez.


exsufflator : n. Menfi basınç meydana getirme amacıyla kullanılan özel alet.


physio- : pref. Tabiat, tabii, fizyoloji, fizyolojik.


granum : n. See: Grain.


hematolymphangioma : n. Kan ve lenf damarlarından oluşan tümör, hemanjiyolenfom.


hydrocephaloid : a. Hidrosefaliye benzer.


hydrovarium : n. Yumurtalıkta sulu sıvı bulunması.


juvantia : n. Yardımcı ve hafifletici ilaçlar, müsekkinler.


microblepharism : n. Göz kapaklarının anormal küçüklüğü.


mucocele : n. Bir boşluk içinde mukus toplanması, mukosel.


myelination : n. Sinir lifi çevresinde miyelin kılıfının oluşması, miyelinleşme.


oophorosalpingitis : n. Yumurtalık ve Falliop tübü (tuba uterina) nün beraber iltihabı, ooforosalpenjit.


pachymenia : n.Cilt veya zar kalınlaşması, pakimeni.


passive : a. Kendiliğinden bir iş yapmak yeteneğinde olmayan, hareketsiz, faaliyet göstermeyen, atıl, pasif.


phlogotic : a. See: Phlogistic.


phrenesis : n. Zihinsel bozukluk, delilik.


pomatum : n. See: Pomade.


prosoplasia : n. 1. Hücrelerin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişim göstermesi, hücre farklılaşması; 2. Doku hücrelerinin aşırı veya anormal farklılaşma göstermesi.