Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quinacrine hydrochloride nedir?

quinacrine hydrochloride : n. biochem. Malarya tedavisinde kullanılan parlak sarı billüri toz (C23H30CIN3O2HCI).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiomyopathy : n. Kalb adalesinin akut, subakut veya kronik hastalığı.


colpomicroscopy : n. Serviks uteri yüzeyini histolojik bir boya ile boyayarak hücrelerin, vaginadan uygulanan kolpomikroskop ile muayenesi, kolpomikroskopi.


endemiology : n. Andemik ahstalıkların vukuuna sebep olan faktör (etken)'leri inceleyen bilim, andemyoloji.


exothymopexy : n. Büyümüş timus bezini ameliyatla kapsülünden soyarak sternum'a tesbit etme.


femur : n. Uyluk (kalça) kemiği, femur, os femoris.


galactoblast : n. Kolostrum içinde yağ damlacıklarından oluşan küçük taneciklerden her biri, kolostrum taneciği.


vaccination : n. 1. Aşılama, aşı; 2. Çiçek aşısı yapma.


guttering : n. Kemikten oluk şeklinde bir kısım çıkarma.


hypothesis : n. Bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez.


ischospermia : n. Meni salgılanmasının durması.


jejunocecostomy : n. Jejunumu çekumla ameliyatla birleştirme, jejunum ile çekum arasında anastomoz yapılması.


lymphonodus : n. Lenf düğümü, beze.


macroerythroblast : n. See: Macroblast.


necr (o) : pref. Ölüm.


ovoglobulin : n. Yumurta akı globülini.


platyrrhine : a. Basık ve geniş burunlu.


poise : n. Mutlak viskozite (akışkanlık) birimi.


precardiac : a. Kalbin önünde bulunan, prekardiyak.


pressoreceptive : a. Basınca hassas olan.


rectectomy : n. See: Proctectomy.