Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

quinacrine hydrochloride nedir?

quinacrine hydrochloride : n. biochem. Malarya tedavisinde kullanılan parlak sarı billüri toz (C23H30CIN3O2HCI).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchadenitis : n. Bronş duvarındaki bezlerin iltihabı.


dehydro-androsterone : n. biochem. Erkek idrarından elde edilen androjen bileşim.


dysarthrosis : n. Bir eklemin hareket kabiliyetinin şekil bozukluğu veya hastalık sonucunda azalması.


emmeniopathy : n. Adetleri ilgilendiren herhangi bir bozukluk, adet düzensizliği


emulsion : n. Merhem gib kullanılan ve süte benzer yağlıca bir sıvı, sübye, emülsiyon.


extramarginal : a. Bilinç dışı, idrak dışı


extranuclear : Nüvedışı, çekirdeğin dışında bulunan, ekstanüklear


gnathoplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı.


habit : n. 1. İtiyat, alışkanlık, huy; 2. Özel şekilde büyüme veya yetişme.


hysteroscope : n. Rahim boşluğunu görerek muayenede kullanılan, ucu ışıklı alet, histeroskop.


hyperthermalgesia : n. Sıcaklığa karşı anormal duyarlık.


meato : pref. Geçit veya geçit ağzı anlamına önek.


metalliform : a. biochem. Maden şeklinde.


octigravide : n. Sekizinci defa gebe kalan kadın.


orchiomyeloma : n. Testis miyelomu.


polyporous : a. Üzerinde çok sayıda küçük delikler gösteren delikli.


proptometer : n. Egzoftalmi derecesini ölçme aleti, proptometre.


pternalgia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.


purulence : n. Cerahat toplama, cerahatlandırma.


radiosurgery : n. Radyumla yapılan cerrahi tedavi.