Bugün : 24 Ağustos 2016, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quinacrine hydrochloride nedir?

quinacrine hydrochloride : n. biochem. Malarya tedavisinde kullanılan parlak sarı billüri toz (C23H30CIN3O2HCI).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Buret : n. See: Burette.


cuspid : n. Köpek dişi, cuspidis.


cytostasis : n. Hücre gelişmesinin durdurulması veya engellenmesi.


disarticulation : n. El veya ayağı eklemeden kesme ameliyesi.


duodenopancreatectomy : n. Pankreas başı kanserlerinde, duodenum ile pankreasın bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılması.


ethmoiditis : n. Burun kemiği boşlukları iltihabı, etmoidit.


fibromyoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miyom, fibromiyom.


function : n. Bir organın normal olarak yaptığı görev (özel iş), fonksiyon.


gastrology : n. Mide oluşu veya hastalıkları ilmi, gastroloji.


Hanot's disease : n. Sarılıkla birlikte hipertrofik karaciğer sirozu, dalak büyümesi ve yüksek ateşle seyreden klinik bir tablo.


hymenectomy : n. Himeni kesip çıkarma ameliyesi.


ischidrosis : n. Terin durdurulması.


iso- : pref. Aynı müsavi, eşit izo.


kanamycin : n. Neomisine benzeyen bir antibiotik.


lobitis : n. Akciğer v.s. lopunun iltihabı


neformation : n. 1. Yeni doku oluşması, neoformasyon; 2. Tümöral doku kitlesi, tümör, ur.


oleovitamin : n. biochem. Yağda eriyen vitaminlerden yapılan bir müstahzar.


oriental : a. Doğu memleketleri ile ilgili, doğu memleketlerinde görülen.


palatonasal : a. Damak ve burun'la ilgili.


panting : n. Sık ve zorlu soluk alma, nefesi kesilecek şekilde hızlı soluma.