Bugün : 28 Ekim 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

quinacrine hydrochloride nedir?

quinacrine hydrochloride : n. biochem. Malarya tedavisinde kullanılan parlak sarı billüri toz (C23H30CIN3O2HCI).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boopia : n. Histerik hastada görülen, inek bakışına benzer bön bakış hali.


epiploectomy : n. Omentum'un ameliyatla çıkarılması.


fermentation : n. Mayalanma, fermentasyon.


gangliocyte : n. Gangliyon hücresi, gangliyosit.


glossal : a. Dile ait, glosicus.


gluteal : a. İlyeye ait.


half-breed : a. 1. Melez; 2. yarım kan.


histotoxin : n. Dokular üzerine toksik etki gösteren madde.


intralumbar : a. Omurilik lomber parçası içinde bulunan.


intraluminal : a. Tübe benzer, içi boş bir oluşumun içinde.


lamprophonic : a. Kolayca işitilir veya anlaşılır nitelik taşıyan (ses).


macronucleus : n.Büyük vejetatif hücre nüvesi.


myohemoglobinuria : n. İdrarda miyoglobin bulunması.


myoplasm : n. Kas hücresinin bağ dokusundan ibaret sarkoplazması içinde dağılı kasılabilme niteliği taşıyan fibrillerden oluşan kısmı, miyoplazma.


osteometry : n. Kemiklerin ölçülmesi, osteometri.


patheticus : n. 4. kafa çifti, dördüncü kranial sinir.


pharyngo-oral : a. Yutak ve ağıza ait, yutak-ağız.


polyeshetic : a. Poliyesteziye ait.


rhinocoele : n. Beyinde koku alma lobunun karıncığı, rinosel.


schizoid : a. 1. Şizofreniye benzeyen; 2. Şizofreni ile sıhhatlilik arasındaki ruhi psikopati, şizoid.