Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

quinacrine hydrochloride nedir?

quinacrine hydrochloride : n. biochem. Malarya tedavisinde kullanılan parlak sarı billüri toz (C23H30CIN3O2HCI).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharocarcinoma : n. Göz kapağı kanseri.


catharsis : n. Psikolojide kişinin zihninden çıkan düşünceler, fikirler.


celioscopy : n. karın boşluğu ve bu boşlukta yer alan organların ,selyeskop aracılığıyla muayenesi.


choroid : n. Gözün damar tabakasının arka parçası, koriyoid.


chylomicronemia : n. Kanda yağ zerreciklerinin bulunuşu.


conchoscope : n. Burun boşluğunu muayenede kullanılan özel alet.


cranio : pref. Kafatasına ait.


cyclical syndrome : n. Menstruasyon öncesi meydana gelen semptomların tümüne birden verilen ortak ad.


cyema : n. Gebelik ürünü, rahim içinde gelişmekte olan embriyo veya fetüs.


dichromic : n. biochem. İki atom kromu ihtiva eden.


electrokymograph : n. Elektrokimografi'de kullanılan alet.


gastromalacia : n. Mide duvarlarının yumuşaması, gastromalasi.


hypermetria : n. Geniş hareket yeteneği.


hypochylia : n. Mide suyunun salgı noksanlığı, hipokili.


hypokalemia : n. Kanda potasyum noksanlığı, hipokalemi.


illusion : n. Dışarıdan göze gelen uyartıların olduklarından başka türlü anlaşılmaları (bir şeyin fazla sayıda görülmesi gibi) illüzyon.


isomorphous : a. Aynı şekilde, eşit şekilli, izomorf.


nephrotoxin : n. biochem. Böbrek dokusunun parçalanmasından doğan zehirli madde, böbrek dokusunu yok eden toksin, nefrotoksin.


notifiable : a. Bildirilmesi zaruri (hastalık, v.s.).


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.