Bugün : 26 Ağustos 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

resorcinol nedir?

resorcinol : n. Bazı deri hastalıklarında, sürülmek suretiyle kullanılan antiseptik bir madde, rezorsinol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


exudation : n. 1. Terleme; 2. Ter.


hematencephalon : n. Beyinde kan toplanması


homeo : pref. Benze.


hyperparasitism : n. Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması hali; hiperparazitizm.


hypersecretion : n. Aşırı salgı.


hypoxic : a. 1. Hipoksi ile ilgili; 2. Hipoksi gösteren.


karyophage : n. İçinde bulunduğu hücrenin çekirdeğini imha yeteneği taşıyan parazit.


laryngorhinology : n. Gırtlak ve burun hastalıkları bilimi, larengorinoloji.


mediocre : a. Orta derecede, üstün bir özellik göstermeyen.


myelinosis : n. Miyelin oluşumu ile meydana gelen yağ dejenerasoynu, miyelinoz.


overriding : n. 1. Kırık kemik uçlarının üst üste binişi; 2. Fetüs başının, baş pelvis uygunsuzluğu nedeniyle pubis kemiklerinin üstüne taşması; 3. Fetüs ölümünü göstermek üzere kafatası kemikleri kenarlarının birbiri üstüne binişi (Röntgen fliminde görülür).


periodontosis : n. Periodontium tabakasının iltihabı olmayan hastalığı.


perone : n. Kamış kemik, perone, fibula.


phagocytose : v. Bakterileri ve diğer yabancı maddeleri yoketmek.


polyneuralgia : n. Çeşitli sinirlerin nevraljisi, polinevralji.


radicle : n. Bir sinir veya damarın kök şeklinde olan başlangıcı (en ufak dalları), kök, kökçük.


rectum : n. Barsağın makada bitişik düz parçası, göden barsak, büyük apdest yolu, rektum (kalın barsağın pelvis içinde bulunan son kısmı).


renopathy : n. Böbrek hastalığı, renopati.


salicylazosulphapyridine : n. Alındıktan sora, bağ dokusunda geniş şekilde yayıldığı söylenen bir sulfonamid.