Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

resorcinol nedir?

resorcinol : n. Bazı deri hastalıklarında, sürülmek suretiyle kullanılan antiseptik bir madde, rezorsinol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchium : n. (pl. bronchia). Nefes borusunun iki kısmı ve akciğerlerdeki kısımları, bronşcuk, borucuk.


dispar : a. Eşit olmayan, birbiriyle uygunluk göstermeyen, farklı.


electronarcosis : n. Beyinden elektrik akımı geçirere bilinci ortadan kaldırma, bu şekilde kişiyi bayıltma (Şakak bölgeleri üzerine uygulanan elektrotlar aracılığıyla gerçekleştirilir).


fastigium : n. (pl. Fastigii) 1. Fastigyum tavan zirve;


hidr- : pref. Ter.


hydrocortisone : n. Kortizon, yaşam için varlığı mutlak gerekli olan adrenal kortikal steroid.


hypopnea : n. Dakikadaki solunum sayısı ve solunum derinliğinin azalması ile belirgin solunum, yavaş solunum.


indigo : n.Çivit.


ketolytic : a. 1. Ketoliz'le ilgili; 2. Ketoliz'e sebep olan.


koniology : n. Çeşitli tozları ve insan vücudu üzerine etkilerini konu alan bilim dalı.


lymphatolysin : n. Lenf dokusuna tesir eden toksin.


lymphocytopenia : n. Kanda lenfosit sayısının ileri derecede azalışı.


melancholic : a. Hüzünlü, meraklı, dertli, karasevdalı, melankolik.


motility : n. Hareket kuvveti veya yeteneği, motilite.


nymphotomy : n. Klitorisin veya küçük dudakların ameliyatla çıkarılması, nemfotomi.


onychomalacia : n. Elparmağı tırnaklarının yumuşaması, onikomalasi.


phytogenesis : n. Bitki türlerinin zamanının seyri içinde geçirdiği evrim, belli bir bitki türünün ilk şeklinden bugünkü şekline kadar geçirdiği tarihsel aşama, fitogenez.


profuse : a. Ölçülemeyecek kadar bol, profuz.


rupophobia : n. Pis şeylerden aşırı tiksinme, pislikten aşırı derecede iğrenme.


shigella : n. Bazı türleri basilli dizanteriye sebep olan hareketsiz, gram-negatif bir bakteri cnsi.