Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

resorcinol nedir?

resorcinol : n. Bazı deri hastalıklarında, sürülmek suretiyle kullanılan antiseptik bir madde, rezorsinol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deposit : n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; 2. Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde.


tiploidy : n. Hücrenin yarısı anneden yarısı babadan gelmek üzere, türe has kromozom sayısı göstermesi hali (insan vüctu hücrelerinde 23'ü anneden 23'ü babadan gelmek üzere 46 kromozom bulunur).


mia strain : Göz yorgunluğu


filiform : a. İplik ş eklinde, ipliksi, ipbiçim, filiformis.


galvanometer : n. Elektrik cereyanını ölçmeğe mahsus alet, galvanizm mikyası, galvanometre.


gastradenitis : n. Mide bezlerinin iltihabı, gastradenit.


homotransplantation : n. Aynı türe ait canlılar arasında yapılan doku aktarımı, aynı türe mensup bir hayvandan diğer bir hayvana veya insandan insana doku parçası aktarımı.


hyperacidaminuria : n. İdrarda aminoasitlerin çoğalması.


hypomotility : n. Hareketlerin azalması, örneğin mide ve barsak hareketlerinin daha az olması.


left-handedness : n. Solaklık.


mastalgia : n. Göğüs (meme) ağrısı.


metastatic : a. Metastaza ait.


midgut : n. Embriyonda orta barsak.


muciform : a. Mukozaya benzer.


organotrophic : a. Vücut organlarının beslenmesi ile ilgili.


ovariostomy : n. Yumurtalığın drenajla ameliyatı, ovaryostomi, ooforostomi.


pentavalent : a. Beş değerli (element'in birleşme gücü hakkında).


psychoanaleptic : n. Zihni uyarıcı, zihin açıcı.


saturn : n. biochem. Kurşun madeni.


spermatozoon, spermatozoid. : n. (pl. spermatozoa).Menide bulunanve kendiliğinden hareket edebilen hücre, spermatozoon (spermatozoid).