Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

resorcinol nedir?

resorcinol : n. Bazı deri hastalıklarında, sürülmek suretiyle kullanılan antiseptik bir madde, rezorsinol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthoplasty : n. Göz kapakları arasındaki aralığın ameliyatla genişletilmesi.


cartilaginous : a. 1. Kıkırdağı çok, kıkırdaklı, cartilaginosus; 2. Kıkırdağa ait, cartilagineus.


cementoma : n. 1. Diş dokusundan gelişmiş, yer yer sement birikimleri gösteren tümör, sementom; 2. Diş kökü ucunda aşırı sement birikiminden meydana gelen küçük oluşum.


cohabitation : n. Cinsel birleşim, kadın ve erkek arasındaki cinsi münasebet.


common : a. Müşterek, ana, birleşik, ilkel, communis.


daltonism : n. Renk körlüğü, daltonizma


energometer : n. Nabzı tetkike mahsus alet.


fasciectomy : n. Kas üzerindeki zar (fasya)'ın çıkarılması.


flat pelvis : n. Ön-arka çapı normalden dar olan pelvis.


glymidine : n. Ağız yoluyla kullanılan antidiabetik bir ilaç.


hemopathic : a. 1. Kan hastalığı ile ilgili; 2. Kan hastalığınınsebep olduğu, kan hastalığına bağlı.


myenteric : a. Miyenterona ait.


orthodontist : n. Ortodonsi uzmanı.


ostectopia : n. Kemiğin yer değiştirmesi.


paracinesia : n. Motor sinir merkezlerinin hastalığına bağlı olarak iradi (istemli) kasların anormal hareketleri, parakinezi.


plasome : n. Canlı protoplazma birimi.


polypeptidemia : n. Kanda peptid'lerin bulunuşu, polipeptidemi.


recumbent : a. Boylu boyunca uzanmış, yatmış, uzanmış.


rodenticide : n. Kemirici (kemirgen) hayvanları yokeden ilaç, rodentisid.


seelipgn sickness : n. Afrikada endemik olarak bulunan bir hastalık.