Bugün : 26 Temmuz 2016, Salı

Favorilere Ekle!

resorcinol nedir?

resorcinol : n. Bazı deri hastalıklarında, sürülmek suretiyle kullanılan antiseptik bir madde, rezorsinol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloropenia : n. kanda klorid miktarının ileri derecede azalması.


clapotage : n. Herhangi bir boşlukta bulunan suyun, çalkalanma osnucu çıkardığı ses, suyun çarpma veya sıçrama sesi.


complement : n. biochem. Normal kanda bulunan ve özel amboseptor ile birleştiğinde bakteri veya diğer hücrelerin tahrip olmasını sağlayan madde, kompleman.


corrugator : n. Deriyi buruşturan adale, kırıştırıcı (kas).


dement : n. Bunama gösteren kişi.


heterochromosome : n. Ana hücrede ikiye bölünmeden doğruca yavru hücreye geçen ve seksüel karakteri naklettiği söylenen kromozom, heterokromozom.


histophysiology : n. Dokuların küçük elementlerinin fizyolojisi.


lard : n. domuz yağı.


meconiorrhea : n. Yeni doğan bebekte barsaklardan aşırı miktarda mekonyum gelişi.


metroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet, uterusu muayene aleti, metroskop.


neuro-induction : n. Zihni telkin.


pectoralgia : n. Nevraljik göğüs ağrısı.


penitis : n. Penis iltihabı.


pericystic : a. Mesane kesesine ait.


periodic : a. 1. Belirli aralıklarla meydana gelen; 2. Tekrar vukubulan, periodik.


photostable : a. Işık tesiriyle değişmeyen.


phytogenous : a. Bitkilerden elde edilen, fitojen.


postdigestive : a. Sindirim sonu, sindirim sonrası.


proaccelerin : n. See: Factor V.


patrmic : a. Hapşırtıcı, aksırtıcı.