Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

resorcinol nedir?

resorcinol : n. Bazı deri hastalıklarında, sürülmek suretiyle kullanılan antiseptik bir madde, rezorsinol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caldwell-luc operation : n. Üst köpek dişinin üzerinde, drenaj amacı ile meydana getirilen ve maksiller antruma açılan delik.


cataplectic : a. 1. Katapleksi ile ilgili; 2. Katapleksi gösteren, ani kas gevşemesi ile belirgin; 3.Aniden oluşan, birden meydana çıkan.


cholecystokinin : n. Safra kesesinin kasılmasına sebep olan bir hormon.


equilibrium : n. Denge, muvazene.


galenicals : n. 1. Bitkisel ilaçlar, ot ve bitkilerden hazırlanan ilaçlar; 2. Belli bir formüle göre hazırlanan ilaçlar, özellikle Galen'in tarif ettiği formüllere göre hazırlanan ilaçlar.


gametic : a. Gamet veya gametlerle ilgili.


glossoepiglottic : a. Dil ve küçük dile ait.


granulomatous : a. 1. Granulomlardan oluşmuş; 2. Granulom özelliği gösteren.


histotome : n.Mikrotomide kullanılan kesme aleti, histotom.


internist : n. Dahiliye (iç hastalıkları) mütehassısı (doktor), dahiliyeci.


interventricular : a. Kalb karıncıkları arasında bulunan.


iodine : n. biochem. I sembolü ile bilien, atom no: 53 ve atom ağırlığı: 126.92 olan kimyasal element, iyot.


microphthalmia : n. Gözlerin normale oranla çok küçük oluşu, mikroftalmi.


ophthalmotonometry : n. Göziçi basıncının ölçülmesi.


oscheoncus : n. See: oscheoma.


otiatric : a. Otiyatriye ait.


retroparotid : a. Parotis bezi ardı.


sapid : a. Lezzetli, çeşnili, leziz.


splanchneurysma : n. Barsakların gaz sebebiyle gergin oluşu, barsak şişkinliği.


substantia : n. (pl. substantiae). See: Substance.