Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

resorcinol nedir?

resorcinol : n. Bazı deri hastalıklarında, sürülmek suretiyle kullanılan antiseptik bir madde, rezorsinol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cat scratch disease : n. Kedi tırmığı hastalığı, tipik birtularemi türü.


cystinosis : n. Vücutta kristal halinde sistin depolandığı metabolik hastalık.


deoxidation : n. See: Deoxygenation.


eriometer : n. Çok ufak taneciklerin büyüklüğünü ölçen alet.


esophagodynia : n. Özofagus ağrısı


esophagoscope : n. Özofagusun içini muayeneye yarayan bir endoskop.


extrovert : n. Bazen extravert olarak kullanılır, davranışlarını diğer insanların kendine karşı olan tutumlarına göre düzenleyen kimse.


submucous : a. Mukoza (tunica mucosa) altında bulunan, mukozaaltı, submucous.


uveitic : a. 1. Uvea iltihabı ile ilgili; 2. Uvea iltihabı gösteren, uvea'da iltihapla belirgin.


inflator : n. Herhangi bir vücut veya organ boşluğuna hava (gaz) vermede kullanılan aygıt.


iodination : a. Herhangi bir madde veya karışıma iyot ilave etme, iyotla birleştirme.


karyopyknosis : n. Hücre çekirdeğinin, suyunu kaybederek büzüşmesi (Karyopiknoz gösteren hücre çekirdeğinde suyunu kaybediş sonucu çekirdeğin şekli bozulur, keza kromatin kitlesi koyulaşır).


lymphadenogram : n. Lenfadenografi yolyla elde edilen röntgen filmi.


mannitol : n. biochem. Manitol, [C6H8(OH)6].


papular : a. 1. Papüllerle ilgili; 2. Papülşeklinde, papül tabiatında; 3. Papüller gösteren, papüllerden oluşmuş.


paralyzer : n. See: Paralyser.


peripyloric : a. Piloru saran.


peritendineum : n. Kiriş kını (kılıfı), peritendinyum.


pleochromocytoma : n. Çeşitil renklerde dokular ihtiva eden tümör.


postcornu : n. Yan karıncığın arka boynuzu.