Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

resorcinol nedir?

resorcinol : n. Bazı deri hastalıklarında, sürülmek suretiyle kullanılan antiseptik bir madde, rezorsinol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyculus, : n. (pl. calyculi). Çanakcık.


cementoma : n. 1. Diş dokusundan gelişmiş, yer yer sement birikimleri gösteren tümör, sementom; 2. Diş kökü ucunda aşırı sement birikiminden meydana gelen küçük oluşum.


chyluria : n. İdrarda kilus bulunması hali, kilüri.


curve : n. Bir hareketin özel aletlerle kağıt üzerine çizdiği çizgi,


ectromelia : n. Kol ve backaların konjenital yokluğu.


epinephritis : n. See: Adrenalitis.


intensimeter : n. Röntgen ışınlarının enerjisini ölçme cihazı.


lacertus : n. (pl. Lacerti)1. Lifsel yayıntı; 2. Kertenkele.


hamartophobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma, günah korkusu.


helosis : n. Çok sayıda nasır oluşması, birçok nasır oluşması ile belirgin durum.


luteotrophin : n. Hipofiz ön lopu tarafından salgılanan bir hormon.


lysinogen : n. biochem. Lizin yapan madde, lizinojen.


mucous : a. 1. Sümüğe ait; 2. Sümüklü; 3. Müköz, mucosus.


necklace : n. Boynu gerdanlık şeklinde şeklinde saran patolojik oluşum.


ovotestis : n. Bir bölümü ovaryum bir bölümü testis dokusu gösteren cinsiyet bezi.


parous : a. Bir veya birkaç çocuk doğurmuş olan (kadın).


parricide : n. 1. Bir kimsenin anne veya babasını öldürmesi; 2. Anne veya baba katili.


parvicellular : a. Hücreciklerden oluşmuş.


phonetics : n. Sesler ilmi, sesbilim, fonetik.


polynucleate : a. Çok nüveli.