Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

sarcoptes nedir?

sarcoptes : n. Uyuz hasatlığını yapan bir cins parazit, sarkopt.

sarcoptes scabiei : Uyuz böceği, uyuz hasatlığına sebep olan böcek.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

charta : n. İlaçlı eriyikte emdirilerek korutulmuş veya üzerine ilaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt.


enarthritis : n. Enartroz iltihabı, enartrit.


face : n. yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir).


phycology : n. Deniz ve tatlı su yosunlarını konu alan bilim dalı.


tenosynovitis : n. Bir kiriş kılıfının iltihabı, tenosinovit, tenovajenit.


hydrocenosis : n. Toplanan sıvı boşaltma.


ischiatic : a. Siyatike (iskiyuma) ait.


ischolochia : n. Lohusalık devresindeki kanla karışık akıntı (loşi)'nın kesilmesi.


lymphoedema : n. Lenf damaralrının tıkanması nedeniyle dokulardan sıvı birikmesi.


mollities : n.Anormal yumuşama.


osteocystoma : n. Kemikte kistik tümör, osteosistom.


pentamidine : n. Tyrpanosomiasis, leishmaniasis ve kala-azar tedavisinde kullanılan sentetik bir bileşik.


peritrichate : a. See: Peritrichal


pharygnotomy : n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.


plasmatorrhexis : n. Hücre zarının yırtılarak plazmasının dışarı çıkması.


polymeria : n. Vücut kısımlarının aded itibariyle normalden fazla oluşu, polimeri.


proliferation : n. Çoğalma, artma (özellikle hücreler için kullanılır), proliferasyon


psychogeriatrics : n. İhtiyarlara yapılan ruhi ve akli tedavi.


sediment : n. Çöküntü, rüsup, tortu, posa, sediman.


tabatiere anatomiue : n. El başparmağı ekstansiyon halinde iken bileğin dış kenarında meydana gelen çukur, enfiye çukuru.