Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sarcoptes nedir?

sarcoptes : n. Uyuz hasatlığını yapan bir cins parazit, sarkopt.

sarcoptes scabiei : Uyuz böceği, uyuz hasatlığına sebep olan böcek.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannibalism : n. İnsan eti yeme, yamyamlık.


cyllosis : n. Ayakta herhangi bir şekil bozukluğu, özellikle yumru ayak.


ectaic : a. Ektaziye ait.


energometer : n. Nabzı tetkike mahsus alet.


ependymitis : n. Ependim iltihabı, ependimit.


glutathione : n. biochem. Bitki ve hayvan dokularında oksijen taşıyıcı olarak rol oynayan bileşik cisim, Glütasyon, kanda kimyasal bir madde.


lacus : n. Göl.


Kirschner Wire : n. Traksiyon yapılması için kemiğin içinden geçirilen bir tel.


Kretschmer's Personality Types : a. 1. Yuvarlak bir baş ve gövde, küçük el ve ayaklar; 2. İnce, uzun kafalı, dar göğüslü ve şizofreniye yatkın olan bir tip.


manganate : n. biochem. Manganit, manganik asidin tuzu.


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


microfauna : n. Belli bir bölgede yaşayan ancak mikroskop yardımıyla görülebilen hayvancıkların tümü.


nucleolar : a. Çekirdekcik (nucleolus)'le ilgili.


pancreopathy : n. Pankreas hastalığı.


paromomycin : n. Yalnız ağızdan kullanılabilen bir antibiotik.


pathergasia : n. Fonksiyonel veya organik bir sebebe bağlı zihni bozukluk.


paralyzer : n. See: Paralyser.


pleonemia : n. Vücudun bir kısmında kan hacminin çoğalması, pleonemi.


prophylactics : n. Koruyucu ilaçlar, tedbir (prezervatif v.s gib).


psychogenesis : n. Akli veya ruhi faaliyet tesiriiyle vücude gelme, psikojenez, akıl gelişimi, zihin gelişim.