Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

sarcoptes nedir?

sarcoptes : n. Uyuz hasatlığını yapan bir cins parazit, sarkopt.

sarcoptes scabiei : Uyuz böceği, uyuz hasatlığına sebep olan böcek.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalothoracic : a. Baş ve göğüsle ilgili.


chondrotomy : n. Kıkırdak anatomisi (teşrihi), Kondrotomi.


chromobacterium : n. Protoplazmalarında pigment ihtiva eden hareketli bir bakteri cinsi.


clinic(al) : a. 1. Kliniğe ait; 2. Hastaya ait.


comatose : a. Koma durumunda olan.


confusion : n. Bilincin bulanıklığını ve kişinin realite ile alakası bulunmadığını belirten bir kavram.


creatine : n. biochem. kas dokusu usaresinden çıkarılabilen billurlaşabilir azotlu cevher, kreatin.


denticle : n. Ufak diş, dişcik, ufak diş şeklinde çıkıntı, denticulus.


diad : n. İki değerli element.


experiment : n. Dene, tecrübe.


febris : n. See: Fever.


lactate : n. biochem. Laktik asidin tuzu, laktat.


helminthic : a. 1. Barsak soluncanlarıyla ilgili, 2. Barsak solucanlarını öldürücü ilaç.


herniotome : n. Fıtık ameliyatlarında kullanılan özel bir bisturi cinsi.


hyloma : n. Mediyasten tümörü.


increment : n. 1. Artma, çoğalma; 2. Fazlalık.


invasion : n. 1. Vücudun patojen mikro-organizmaların hücumuna uğraması, hastalık etkeninin organizmaya girerek dokulara yayılması; 2.Kötü huylu tümörün komşu doku ve oluşumlara yayılması.


karyology : n. sitolojinin hücre nüvesini inceleyen bir dalı, karyoloji.


levotorsion : n. Sola bükme veya bükülme.


nyctalgia : n. Gece gelen ağrı, gece sancısı, niktalji.