Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

sarcoptes nedir?

sarcoptes : n. Uyuz hasatlığını yapan bir cins parazit, sarkopt.

sarcoptes scabiei : Uyuz böceği, uyuz hasatlığına sebep olan böcek.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blunt : a. Hissetme yeteneği azalmış kimse, hissiz.


cheilopompholyx : n. El derilerinde ve özellikle parmaklarda meydana gelen simetrik erupsiyonlar.


coagulant : a. 1. Pıhtılaşmaya sebep olan, pıhtılaştırıcı; 2. Pıhtılaşmaya sebep olan, özellikle kanın pıhtılaşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


crown : n. 1. Dişin gözle görünen kısmı; 2. Diş kronu veya kapağı.


denutrition : n. Beslenme bozukluğu (noksanlığı), beslenme yetmezliği (kifayetsizliği).


fomite : n.Enfeksiyonla teması olan ve enfeksiyon nakletme özelliği gösteren herhangi bir cisim.


hexavitamin : n. biochem. 6 vitamini bir arada ihtiva eden bir müstahzar.


hydroa : n. See: hydroa aestivale.


ignipedites : n. Ayak tabanlarında duyulan yanma hissi (Genellikle thiamin eksikliğine bağlı olarak gelişen polinevrit'te görülür).


inoperable : a. Ameliyata elverişil olmayan.


keratolysis : n. Epiderm boynuzsu tabakasının ayrılması veya soyulması, keratoliz.


labiotenaculum : n. Ameliat esnasında dudakları veya herhangi bir organın dudak şeklindeki kısmını tutmağa mahsus cerrahi alet.


medical : a. & n. 1. Tıbbi; 2. Tedaviye ait; 3. Tıp talebesi.


mentulate : a. Büyük penisli.


mycetogenic : a. Mantarlardan ileri gelen, misetojen.


neurofibromatosis : n. Sinirlerin mültipl fibromu, nörofibromatoz (Recklingausen hastalığı).


neurovisceral : a. Beyin-omurilik ve parasempatik sinir sistemien ait.


noctambulation : n. Uykuda kalkıp gezme, noktambulizm.


oculonasal : a. Göz ve buruna ait.


oleomargarine : n. Hayvan yağı ile sütten yapılmış sun'i tereyağı, margarin.