Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

sarcoptes nedir?

sarcoptes : n. Uyuz hasatlığını yapan bir cins parazit, sarkopt.

sarcoptes scabiei : Uyuz böceği, uyuz hasatlığına sebep olan böcek.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cast : n. 1. Şaşılık; 2. Böbrek hastalıklarında idrarda görülen mikroskobik bir küme.


cataphoric : a. 1. Cataphora ile ilgili; 2. Cataphoresis ile ilgili.


coccus : n. (pl. cocci). Küresel bir bakteri, koküs.


columella : n. Septum nasi ve modiolus'un nitelenmesinde kullanılan bir deyim.


fistuloenterostomy : n. Ameliyatla eski safra kanalını kapatarak barsağa açılan yeni bir safra yolu oluşturma.


gas : n. 1. Gaz; 2. Yel.


genital : a. Üremeye (döllenmeye) ait, genital, jenital, genitalis.


glossolabial : a. dil ve dudaklarla ilgili.


tenontothecitis : n. Kiriş kılıfının iltihabı.


hyalinization : n. Hiyalin'den ibaret kitle oluşması, hiyalin meydana gelişi.


hyperhydropexy : n. Vücut dokularında aşırı miktarda su tutuluşu.


lanolin : n. biochem. Yünden çıkarılan yağlı bir madde, lanolin.


lymphoblastoma : n. Lenfosit serisine ait hücreler ihtiva eden tümör, lenfoblastom.


microlithiasis : n. Çok küçük taş oluşumu, mikrolityaz.


oblongata : a. Boyu eninden fazla olan.


ophthalmocarcinoma : n. Göz kanseri.


osteodermia : n. Ciltte kemiksi oluşum, osteodermi.


oxygenated : n. Oksijenle yüklü, oksijenle doymuş, oksijenlenmiş.


pachycephaly : n. Kafatası kemiklerinin anormal şekilde kalın oluşu, pakisefali.


photodynamics : n. Işığın bitkiler üzerindeki harekete sevkedici etkisini ve bu etki nedeniyle oluşan hareketelri konu alan bilim adlı, fotodinamik.