Bugün : 28 Eylül 2016, Çarşamba

Favorilere Ekle!

sarcoptes nedir?

sarcoptes : n. Uyuz hasatlığını yapan bir cins parazit, sarkopt.

sarcoptes scabiei : Uyuz böceği, uyuz hasatlığına sebep olan böcek.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacao : n. pl. Theobroma cacao bitkisinin tohumları, bu tohumlardan kakao, çukulata ve kakao yağı elde edilir.


calcariuria : n. İdrarda kalsiyum tuzlarının bulunuşu, idrarla kalsiyum tuzları çıkışı.


dichloride : n. biochem. Başka bir elementle iki atom klordan mürekkep kimyasal bir madde, diklorür.


dysphoria : n. Huzursuzluk hali.


insulopathic : a. 1. İnsülin salgılanışındaki bozuklukla ilgili; 2. İnsülin salgılanışındaki bozukluğa bağlı.


lactation : n. 1. Laktasyon: Memede süt hasıl olması; 2. Sütün ifraz edildiği müddet; 3. Emzirme, emziklilik süresi, süt sekresyonu.


phrenospasm : n. 1. Diafragma kaslarının aniden kasılması, diafragma spazmı; 2. Mide'de kardiak sfinkterin, geçitin kapanmasına sebep olmak üzere ağrılı kasılması, kardia spazmı.


homosexuality : i. Aynı cinse karşı cinsel arzular taşıma, homoseksüellik.


hyperglycemia : n. Kandaki şeker miktarının artması, hiperglisemi


masticatory : a.&n. 1. Çiğnemeye ait; 2. Çiğnenen şey, sakız.


meatal : a. Meatus ile ilgili.


ophthalmitic : a. Oftalmite ait.


orchiotomy : n. See: Orchidotomy.


osteochondrosis : n. Çocuklarda kemikleşme noktalarında önce dejenerasyon veya nekroz gösteren ve arkasınan rekalsifikasyon olan kemik hastalığı.


percent : a. Yüzde, %.


pertussal : a. Boğmacalı.


precocity : n. Vaktinden önce gelişme (akli veya bedeni olarak), prekosite.


quadrisect : v. Dörde bölmek, dört kısma ayırmak.


satisfaction : n. İstenilne amaca erişmenin veridği memnuniyet hissi, memnuniyet, haz.


soluble : a. Eriyebilir.