Bugün : 24 Kasım 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

schizaxon nedir?

schizaxon : n. Birbirine eşit iki dala ayrılan akson.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cachexia : n. Genel sağlık durumunun bozukluğunu, kötü beslenmeyi ve yapı bozukluğunu kasteden bir deyim, ileri derecede zayıflama, sıskalık, kaşeksi.


cariated : a. Et veya kemikleri çürümüş.


choleriform : a. Kolera'ya benzeyen.


coloboma : n. Göz küresinde veya bu organın herhangi bir kısmında mevcut olan konjenital fsitül.


cryosurgery : n. Hastalıklı dokuların tedavisinde veya yerinden çıkarılmasında şiddetli ve kontrollü soğuktan yararlanılması.


cytocarcinoma : n. 1. Kistik oluşumlar gösteren adenokarsinom, cystaadenocarcinoma; 2. Kistik dejenerasyon gösteren karsinom.


ectogenous : a. Organizma dışında gelişen, ektojen.


enterohepatitis : n. Karaciğer ve barsakların iltihabı, entorhepatit.


exo : pref. Dışında, dışarda.


heredoimmunity : n. Kalıtım yoluyla anne veya babadan çocuğa geçen bağışıklık, kalıtsal bağışıklık.


invasion : n. 1. Vücudun patojen mikro-organizmaların hücumuna uğraması, hastalık etkeninin organizmaya girerek dokulara yayılması; 2.Kötü huylu tümörün komşu doku ve oluşumlara yayılması.


macular : a. Beneğe ait.


metapodalia : n. Metakarp ve metatars kemikleri.


myelinic : a. Miyeline ait.


narcotine : n. biochem. Afyondan çıkarılan billüri alkaloid (C22H20N7) ateş düşürücü ve tonik olarak kullanılır ve uyuşturucu değildir.


odontomous : n. Diş sürme sebebiyle diş etleri şişmiş.


opsomania : n. Belirli bir cins gıdaya aşırı düşkünlük, opsomani.


pellicula : n. See: Epidermis.


poikilothermal : a. See: Poikilothermic


polygamy : n. Bir kaç kadınla, aynı anda evli bulunma hali veya adeti, poligami.