Bugün : 30 Haziran 2016, Perşembe

Favorilere Ekle!

selenium nedir?

selenium : n.biochem. Se sembolü ile bilinen, atom no: 34 ve atom ağırlığı 78.96 olan kimyasal element, selenyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cenophobia : n. 1. Açık yerlerden ürkme, boş bir bölgede tek başına kalmaktan aşırı korkma, kenophobia; 2. Yeni şeylerden, yeni fikirlerden aşırı ürkme, cenotophobia.


diaclasia : n. 1. Kemiği kırma, eğrilik veya şekil bozukluğu gösteren kemiği düzeltme amacıyla kırma; 2. Kemik'te eğrilik veya şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla meydana getirilen kırık.


enervation : n. 1. Sinir gücünün kaybı; 2. Bir doku veya organa giden sinirin kesilmesi.


entasia : n. Kasta aniden beliren geçici kasılma, kas spazmı.


exhalation : n. Nefes verme.


fungicide : n. Fongüsleri yokeden faktör, fungisid.


hemotherapy : n. Vücuda kan şırınga edilerek yapılan tedavi, hemoterapi.


heterophoric : a. 1. Heterofori ile ilgili; 2. Heterofori gösteren kimse.


histoblast : n. Doku hücresi.


hyperhydremia : n. Kanda su miktarının aşırı artışı.


leukosarcoma : n. Beyaz sarkom.


lyotropic : a. Derhal erir, hemen eriyen, liyotropik.


manipulative : a. El hünerine dayanan, eli ustaca kullanarak yapılan.


narcose : n. 1. Narkoz: Az uyuşturucu; 2. Uyuşuk.


odontodynia : n. See: Odontalgia.


otopyorrhea : n. Kulaktan cerahat akması, otopiyore.


oxysalt : n. biochem.Oksasit tuzu.


pedicular : a. 1. Sap'la ilgili; 2. Bitlerle ilgili; 3. Bitlerinsebep olduğu.


phanerosis : n. Görünür hale girme.


plagiocephalic : a. 1. Plagiosefali ile ilgili; 2. Plagiosefali gösteren.