Bugün : 23 Ocak 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

selenium nedir?

selenium : n.biochem. Se sembolü ile bilinen, atom no: 34 ve atom ağırlığı 78.96 olan kimyasal element, selenyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catatonic : a. 1. Katatoni ile ilgili; 2. Katotoni ile belirgin; 3. Katatoni'ye müptela kişi.


centinormal : n. Bir maddenin % 1 (0.01)'liği 0.01 oranındaki normal eriyiği.


colpohysteropexy : n. Sarkmış uterus'un vagina yoluyla eski yerine tesbiti, bu amaçla yapılan ameliyat.


comminuted : a. Parçalanmış.


crassamentum : n.1. Pıhtı, pıhtılaşma sonucu meydana gelen yumuşak kitle, koagülüm; 2. Kan pıhtısı.


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


diphtheritic : a. Difteri ile ilgili.


encephalic : a. Dimağı, enketal (on)a ait, encehalicus.


evacuate : v. Vücuttan çıkarmak, boşaltmak.


hypernephroma : n. Böbreküstü korteksinden meydana gelen tümör.


hyposalemia : n. Kanda tuz miktarının azalması.


lipometabolic : a. Yağ metabolizmasına ait.


malacoma : n. 1. Yumuşama. See: Malacia; 2. Yumuşama gösteren kısım, organ veya dokunun, herhangi bir sebeple yumuşamışbölümü.


marsupium : n. (pl. marsupia) 1. Kese; 2.Skrotum.


meato : pref. Geçit veya geçit ağzı anlamına önek.


murmur : n. Kalb v.s.yi dinlerken işitilen üfürüm, sufi.


nursing : n. 1. Hemşire tarafından hasta bakımı, hemşirelik; 2. Emzirme, meme verme.


ostearthrotomy : n. Kemiğin eklemli ucunu çıkarma ameliyesi, osteoartrotomi.


otosteon : n. 1. See: Otoconia; 2. Kulak kemikçiği.


ovium : n. Olgun yumurta.