Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

selenium nedir?

selenium : n.biochem. Se sembolü ile bilinen, atom no: 34 ve atom ağırlığı 78.96 olan kimyasal element, selenyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharochalasis : n. Üst göz kapağı derisinin kapak aralığına sarkacak şekilde hipertrofi gösterişi.


changeable : a. Bir kararda durmayan, değişebilir, değişken.


diurnal : a. 1. Gündüze ait; 2. Gündüz oluşan, gündüz görülen.


dysosmia : n. Fena koku alma.


electrophobia : n. Elektrikten korkma, elektrik akımı ile temasa geleceğinden aşırı ürkme.


epigastrium : n. Göbeğin üst kısmındaki karın duvarı, üstkarın epigast(iyum).


esthetics : n. Güzeli ve güzelliği konu alan felsefe dalı, güzellik bilimi, bediiyat, estetik.


glomerulosclerosis : n. İltihab sonucu olarak gelişen böbrek glomeruluslarının fibrosisi.


graduation : n. 1. Ölçü bardağı üstündeki işaret, 2. tedricen değişme.


hypo-orchidism : n. Testislerin salgı yapamaması.


lipomatosis : n. 1. Çok büyümüş ur; 2. Urun çok büyümesi.


lipomatous : a. 1. Urlu; 2. Ur hasıl edici.


malpresentation : n. Doğumda fetusun yanlış durumda olması.


mammillitis : n. See: Thelitis.


oligogenics : n. 1. Zürriyetni azalması; 2. Doğum kontrolü.


pharyngitic : a. 1. Boğaz iltihabı ile ilgili; 2. Boğaz iltihabı gösteren; 3. Boğaz iltihabının sebep olduğu.


phonomassage : n. Orta kulağın masajı.


pia mater : n. Beyin ve omuriliği saran üç zardan en içteki, ince vasküler yapı gösterenzar.


plica : n. (pl. Plicae). Plika; 1. Büklüm (deri), kıvrım; 2. Polonyaya mahsus saçları hasır haline koyan bir deri hastalığı.


pneumatology : n. Gaz ve hava ve bunların tedavi maksadiyle kullanılışını inceleyen bilim, pnömatoloji.