Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

selenium nedir?

selenium : n.biochem. Se sembolü ile bilinen, atom no: 34 ve atom ağırlığı 78.96 olan kimyasal element, selenyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bubukle : n. Kara kabarcık.


busulphan : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


catotrophobia : n. Aynalardan korkma, ayna görmektenv eya ayna kırılmasından aşırı ürkme.


chondrophyte : n. Kemiğin eklem yüzleri üzerinde patolojik bir nedenle gelişen kıkırdak yapıda fazlalık.


defective : Sakat, natamam, noksan, kusurlu, hatalı eksik, defektif.


dipeptidase : n. biochem. Bir dipeptidi parçalayan enzim, dipeptidaz.


gastroblenorrhea : n. Midede aşırı mukoza salgısı, gastroblenori.


gloss (o) : pref. Dil.


hematoblast : n. kandaki zerrelerden daha küçük renksiz küreciklerden biri, kan plaketleri.


hemopathic : a. 1. Kan hastalığı ile ilgili; 2. Kan hastalığınınsebep olduğu, kan hastalığına bağlı.


hygrometry : n. Havanın rutubet derecesini ölçme bilimi.


hyperhydropexy : n. Vücut dokularında aşırı miktarda su tutuluşu.


insular : a. Adacıklar halinde olan.


iridomotor : a. İrisin hareketlerine ait.


metabolic : a. 1. Metabolizmayaait; 2. Hastalıklarda vaki olan değişikliklere ait.


osphresis : n. Koklama duyusu.


pathologic : a. 1. Hastalığa ait; 2. Hastalıktan doğan.


phenazopyrdine hydrochloride : n. Özellikle sistit tedavisinde kullanılan idrar yolu sedatifi.


phonomassage : n. Orta kulağın masajı.


precoid : a. Dementia praecox'a benzeyen.