Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

selenium nedir?

selenium : n.biochem. Se sembolü ile bilinen, atom no: 34 ve atom ağırlığı 78.96 olan kimyasal element, selenyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbinol : n. biochem. See: Methanol.


cribriform : a. Kalburbiçim, kabursu, kalbur şeklinde, cribriformis


denticle : n. Ufak diş, dişcik, ufak diş şeklinde çıkıntı, denticulus.


emprosthotomus : n. Alın ve ayak sırtlarının yre bakmak üzere vücdun hafif yay şeklinde bükülmesi ile belirgin özellikle fleksör kasları tutan tetanik spazm şekli.


extinction : n. 1. Ortadan kaldırma, yok etme, imha etme; 2. Ortadan kalkma, yok olma, imha olma; 3. Şartlı refleks'in kendisiin yaratan faktörün yetersizliği nedeniyle kayboluşu.


extramedullary : a. Medulla oblangata'nın dışında bulunan.


fluke : n. Yaprak şeklinde bir çeşit akım.


goitrous : a. 1. Guatr ile ilgili; 2. Guatr gösteren, guatr'a müptela.


phthirus : n. Bir çeşit bit.


hypererotism : n. Cinsel his ve davranışlarda aşırılık gösterme, aşırı cinsel arzu.


intussuscipiens : n. Kendi içine diğer bir barsak bölümünün geçtiği barsak kısmı.


kinaesthesia : n. Yapılan hareketin derecesini, etkisini veya yönünü idrak yeteneğinin bulunmayışı.


mammogram : n. Mammografi yoluyla elde edilen röntgen filmi, meme filmi.


misopedia : n. Çocuksevmeme, çocuklardan nefret, çocuk düşmanlığı, mizopedi.


nummular : n. Para şeklinde olan, para dizisi şeklinde sıralanmış durumda bulunan.


otopathy : n. Kulak hastalığı, otopati.


perifistular : a. Fistülü saran, fistül çevresinde bulunan.


polymeric : a. 1. Polimer niteliği taşıyan, polimer özellikleri gösteren; 2. Vücutta normal sayının üstünde organ veya oluşum gösteren, bu nitelikte anomali ile belirgin.


postdiastolic : a. Diyasotlden sonra.


proteolysin : n. Proteoliz yapan özel madde.