Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

sleep nedir?

sleep : n. Uyku.

frozen sleep : Hibernasyon sırasında hareki ve hissi melekelerin uyuşması;


hypnotic sleep : Hipnotik usullerle meydana getirilen uyku;


twilight sleep : Kadına doğum ağrıları çektirmeden çocuğun doğmasını mümkün kılan tıbbi usul.


sleep begetting : (causing inducing), Uyuşturucu (ilaç).


sleep epilepsy (paroxysmal) : Uyku hastalığı, narkolepsi.


sleep walker : Uykusunda gezen kimse, somnambül.


sleep walking : Uykuda kalkıp gezme hastalığı, somnar,


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cnemial : a. Alt bacakla ilgili.


dacryops : n. 1. Kanalın tıkanması sonucu gözyaşı birikimine bağlı olarak gelişen kistik oluşum, gözyaşı bezi kisti; 2. Aşırı miktarda gözyaşı gelişi.


dactylar : a. parmakla ilgili.


evacuation : n. Bir boşluğun tahliye edilmesi işlemi, özellikle gaitanın rektumdan dışarıya boşaltılmasını belirtmek için kullanılır.


exo : pref. Dışında, dışarda.


exophalos : n. Batın duvarının gelişmesi nedeniyle doğumdan sonra çocukta ortaya çıkan bir durum.


feminist : n. Kadın fizyoloji ve psikolojisini inceleyen bilgin.


fibrocyst : n. Kistik dejenerasyong österen fibroma.


fibropapilloma : n. Lif dokusu ihtiva eden papilom.


filling : n. Diş dolgusu, dolgu.


tenosynovitis : n. Bir kiriş kılıfının iltihabı, tenosinovit, tenovajenit.


heterogeneous : a. 1. Ayrı cinsten, ayrı soydan; 2.Vücuddan kaynak almayan, heterojen.


iridocoloboma : n. İris çatlağı.


left-handedness : n. Solaklık.


macrodontia : n. Büyük dişlilik, dişlerin aşırı iriliği.


microphakia : n. Göz merceği (billur cisim) nin normalden küçük olması, mikrofaki.


nonvolitional : a. İrade dışı seyreden, istemsiz.


palatal : a. Damağa ait.


pelycalgia : n. Pelvis'te hissedilen ağrı, pelvis ağrısı.


periblepsis : n. Akıl hastasında gözlerin belli bir noktaya uzun süre takılıp kalması, bu nitelikle belirgin bakış hali.