Bugün : 26 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

sleep nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

sleep : n. Uyku.

frozen sleep : Hibernasyon sırasında hareki ve hissi melekelerin uyuşması;


hypnotic sleep : Hipnotik usullerle meydana getirilen uyku;


twilight sleep : Kadına doğum ağrıları çektirmeden çocuğun doğmasını mümkün kılan tıbbi usul.


sleep begetting : (causing inducing), Uyuşturucu (ilaç).


sleep epilepsy (paroxysmal) : Uyku hastalığı, narkolepsi.


sleep walker : Uykusunda gezen kimse, somnambül.


sleep walking : Uykuda kalkıp gezme hastalığı, somnar,


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clitoromania : n. Kadında aşırı cinsel arzu, kadının cinsel münasebete aşırı düşkünlüğü, klitoromani.


coherence : n. 1. Yapışıklık, birbirine yapışma; 2. Tutarlılık, uygunluk.


dermatoconiasis : n. Herhangi bir madde tozu ile devamlıtemas sonucu meydana gelen deri tahrişi veya iltihabı.


diastematomyelia : n. Omurilik'te, çift gibi görünüm veren doğştan uzunluğuna yarık bulunuşu hali.


dyspnoea : n. Nefes darlığı, dispne.


enterocholecystostomy : n. İncebarsakla safra kesesi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


fissured, fissural : a. 1. Çatlamış, çatlak; 2.Çatlaksı; 3. Çatlağa ait.


formaldehyde : n. biochem. Ekseriyetle su ile karıştırılıp antiseptik olarak kullanılan gazlı keskinbir katışık (HCHO).


fragmentation : n. Ufak parçalara bölünme, parçalanma.


gonecyctis : n. Seminal vezikül.


hemophagocyte : n. Kan yuvarlarını yokeden bir hücre.


macrognathia : n. Altçenenin anormal büyüklüğü, makrognati.


masculation : n.Erkekleşme, erkeklik vasıflarının gelişimi.


mouthwash : n. Ağız ve boğazı çalkalayarak yıkamada kullanılan antiseptik ısvı, gargara.


neurofibrositis : n. Duygusal sinir liflerini içine alan kas liflerinin iltihabı, nörofibrozit.


obelion : n. Sagital dikiş üzerindeki nokta, obelyon.


phagocytic : a. 1. Fagosit veya fagositoz'la ilgili; 2. Fagositoz gösteren, fagositoz'la belirgin.


photolytic : a. Fotolize ait.


product : n. 1. Müstahzar; 2. Ürün.


rectotomy : n. Rektumun ameliyatla çıkarılması, rektumu kesip açma ameliyesi, rektotomi.