Bugün : 26 Ekim 2016, Çarşamba

Favorilere Ekle!

sleep nedir?

sleep : n. Uyku.

frozen sleep : Hibernasyon sırasında hareki ve hissi melekelerin uyuşması;


hypnotic sleep : Hipnotik usullerle meydana getirilen uyku;


twilight sleep : Kadına doğum ağrıları çektirmeden çocuğun doğmasını mümkün kılan tıbbi usul.


sleep begetting : (causing inducing), Uyuşturucu (ilaç).


sleep epilepsy (paroxysmal) : Uyku hastalığı, narkolepsi.


sleep walker : Uykusunda gezen kimse, somnambül.


sleep walking : Uykuda kalkıp gezme hastalığı, somnar,


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

citrate : n.biochem. Sitrik asidin tuzu, sitrat.


cranium : n. Kafatası, kafa (kemiği), kranum


dance : n. Beyindeki bir lezyona bağlı olarak gelişen istemdışı düzensiz vücut hareketleri (Koredeki hareketler gibi).


dehydrogenase : n. biochem. Hidrojen iyonlarının naklini kolaylaştıran enzim.


descent : n. 1. Düşme; 2. Aşağıya inme, sarkma, prolapsus.


distichiasis : n. Göz kapağının iç kenarında yer alan ikicni bir kirpik sırası.


endemic : a. Muayyen bir bölgede kalan (hastalık) andemik.


form : n. Formül


gingivo : pref. Dişetleri anlamına önek.


hemokonia : n. Eritrositlerin parçalanması ile meydanag elen parçacıklardan her biri, parçalanmış eritrosit artığı.


micronychia : n. Tırnakların çok küçük oluşu.


nasopalatine : a. Burun-damak, burun ve damağa ait.


palpebration : n.Göz kırpma.


panendoscope : n. Mesanenin içini görmeye yarayan alet, sistoskop.


pectiniform : a. Tarak şeklinde, tarakıs, pectinatus.


quad : pref. Dört.


redintegration : n. 1. Herhangi bir uyarı sonucu geçmişteki bir olay veya olayların zihinde tekrar canlanması, geçmişin hatırlanması; 2. İyileşme, sıhhatini kazanma; 3. Harabiyete uğrayan herhangi bir şeyin düzelmesi, özellikle harabiyete uğrayan oduk veya organın kendisini onararak normal duruma dönmesi.


regressive : a.&n. 1. Gerileyen, ergresif; 2. Bir hastalık proçesinin şiddetinin azalamsı.


scotometer : n. Skotomları ölçme aleti, skotometre.


self-limited : a. Bir süre devam ettikten sonra kendiliğindenkaybolan (hastalık v.s.).