Bugün : 24 Ağustos 2016, Çarşamba

Favorilere Ekle!

sleep nedir?

sleep : n. Uyku.

frozen sleep : Hibernasyon sırasında hareki ve hissi melekelerin uyuşması;


hypnotic sleep : Hipnotik usullerle meydana getirilen uyku;


twilight sleep : Kadına doğum ağrıları çektirmeden çocuğun doğmasını mümkün kılan tıbbi usul.


sleep begetting : (causing inducing), Uyuşturucu (ilaç).


sleep epilepsy (paroxysmal) : Uyku hastalığı, narkolepsi.


sleep walker : Uykusunda gezen kimse, somnambül.


sleep walking : Uykuda kalkıp gezme hastalığı, somnar,


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavitis : n. Vena cava (anatoplardamar) iltihabı.


centrifugal. : a. Merkezden uzaklaşan, merkezden çevreye doğru hareket gösteren, merkezkaç.


cephalic : a. Başa ait, kefalik, cephalica.


eonism : n. Erkeğin dişilik karakteri taşıması, eonizm.


foamy : a. Köpüklü.


glycoptyalism : n. Salyada şeker miktarı.


physocele : n. 1. İçinde gaz (hava) bulunan şişlik; 2.İçinde gaz (hava) bulunan fıtık kesesi.


inunction : n.Ovarak yağı vücuda sindirme.


metapneumonic : n. Pnömoniden sonra gelen, pnömoniyi takip eden, metapnömonik.


moist : a. Nemli, ıslak.


myelo-encephalitis : n. Beyin ve omurilik iltihabı, miyeloensefalit.


ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.


ossiculectomy : n. Kulak kemikçiklerini çıkarma ameliyesi, osikülektomi.


pancreatopathy : n. Pankreas hastalığı.


pelvimeter : n. Pelvis ölçme aleti.


periclasis : n. Ezilme sonucu meydana gelmiş, ufak parçalardan ibaret kırık, ezilmiş kırık.


pericranitis : n. Kafatası zarı (perikran)'nın iltihabı.


phaneromania : n. Siğil ve benzeri cilt belirtilerine anormal şekilde dikkat etme hali.


rehalation : n. Yeniden teneffüs etme.


salicylanide : n. biochem. Mantarlara karşı kullanılan pembe billüri madde (C18H12No2).