Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sleep nedir?

sleep : n. Uyku.

frozen sleep : Hibernasyon sırasında hareki ve hissi melekelerin uyuşması;


hypnotic sleep : Hipnotik usullerle meydana getirilen uyku;


twilight sleep : Kadına doğum ağrıları çektirmeden çocuğun doğmasını mümkün kılan tıbbi usul.


sleep begetting : (causing inducing), Uyuşturucu (ilaç).


sleep epilepsy (paroxysmal) : Uyku hastalığı, narkolepsi.


sleep walker : Uykusunda gezen kimse, somnambül.


sleep walking : Uykuda kalkıp gezme hastalığı, somnar,


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebration : n. Beyin faaliyeti, beynin işlemesi, düşünüş.


conglutinant : a. Yapıştırıcı, kaynaştırıcı, özellikle yara kenarlarının bitişmesini hızlandırıcı.


feticide : n. Dölüt halinde iken öldürme, fetisid.


gemellus : n. (pl. gemelli). Leğen ikiz kasları, musculus gemeli.


gullet : n. 1. Yemek borusu, özofagus; 2. Yutak, farenks, gırtlak.


homograft : n. Aynı türün bir ferdinden diğer bir ferdine nakledilen doku veya organ.


hypokolasia : n. Vücudun karşı koyma yeteneğinin zayıf oluşu, çabuk yorulma.


inject : v. Şırınga ile sıvı sevketmek, zerk etmek, enjekte etmek.


jacket : n.Caket.


longitudinal : a. Uzununa, longitudinalis.


magma : n. Yumuşak macun halinde madeni veya nebati bir katışık.


microcosmic : a. İnsan'la ilgili, insan vücuduyla ilgili.


myoneural : a. kas ve sinire ait, kas sinir, miyonevral.


obituary : n.&a. 1. Ölüm ilanı, bir kimsenin ölümünü bildiren kısa yazı; 2. Ölümle ilgili, ölüme ait.


obliquimeter : n. Pelvis giriminin eğiklik derecesini ölçen alet.


orthodontics : n. See: Orthodontia.


parathymia : n. Sürmenaj, zihni gerginlik.


phrenocolic : n. Diyafram ve kalın barsağa ait.


prolan : n. biochem. Gebe kadınların idrarında bulunan bir hormon.


puerile : a. Çocuğa veya çocukluk çağına ait.