Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

sleep nedir?

sleep : n. Uyku.

frozen sleep : Hibernasyon sırasında hareki ve hissi melekelerin uyuşması;


hypnotic sleep : Hipnotik usullerle meydana getirilen uyku;


twilight sleep : Kadına doğum ağrıları çektirmeden çocuğun doğmasını mümkün kılan tıbbi usul.


sleep begetting : (causing inducing), Uyuşturucu (ilaç).


sleep epilepsy (paroxysmal) : Uyku hastalığı, narkolepsi.


sleep walker : Uykusunda gezen kimse, somnambül.


sleep walking : Uykuda kalkıp gezme hastalığı, somnar,


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthus : n. Göz kapaklarının birleştiği yerde meydana gelen açı, kantus.


coryza : n. Burun nezlesi, koriza.


dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


encephalameia : n. Beyine kan hücumu, beyin konjesyonu.


galactometer : n. Sütün özgül ağırlığını ölçmede kullanılan alet.


glairy : a. Yumurta akına benzer.


heterotopia : n. Bir dokunun bulunmaması lazım gelen yerde belirmesi (mesela testiste kıkırdak dokusu görülmesi), heterotopi.


hypomenorrea : n. Adetin eksik olarak görülmesi, aybaşı kanı noksanlığı.


idiopsychologic : a. Kişi zihnined, herhangi bir dış etki olmaksızın doğan fikir ve düşüncelerle ilgili.


innocent : a. Zararsız.


kaposi's varicelliform eruption : n.Ekzemalı çocuklarda meydana gelir.


mycotoxin : n. Mantar tarafından salgılanan toksik madde, mikotoksin.


otologist : n. Kulak uzmanı, otolojist, otolog.


palatal : a. Damağa ait.


phallicism : n. Penis'i kutsal kabul etme, erkek cinsiyet organına tapınma.


pyeloplasty : n. Piyelona uygulanan plastik ameliyat.


rachiagra : n. Omurga kaslarındaki romatizmal ağrı.


rubriblast : n. Proeritroblast.


salify : v. biochem. Tuz haline koymak, tuzlamak.


spirochetemia : n. Kanda spiroketlerin bulunuşu, spiroketemi.