Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

sleep nedir?

sleep : n. Uyku.

frozen sleep : Hibernasyon sırasında hareki ve hissi melekelerin uyuşması;


hypnotic sleep : Hipnotik usullerle meydana getirilen uyku;


twilight sleep : Kadına doğum ağrıları çektirmeden çocuğun doğmasını mümkün kılan tıbbi usul.


sleep begetting : (causing inducing), Uyuşturucu (ilaç).


sleep epilepsy (paroxysmal) : Uyku hastalığı, narkolepsi.


sleep walker : Uykusunda gezen kimse, somnambül.


sleep walking : Uykuda kalkıp gezme hastalığı, somnar,


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choletherapy : n. Safranın ilaç olarak kullanılması.


chondrology : n. See: chondrography.


corectomy : n. İris'in bir bölümünün ameliyatla çıkarılması.


cotyla, cotyle : n. Hokka, oynak yerlerinde diğer bi rkemiğin başını içine alan kemik oyuğu.


dextranase : n. Şekerlerden asit açığa çıkarak diş minesinin bu asit tarafından mahvedilmesini engelleyen bir enzim.


fatal : a. Ölüme götüren, ölümle sonuçlanan, öldürücü (hastalık v.s)


lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.


hapt : pref. Dokunma, değme, temas anlamına önek.


hydroxyl : n. biochem. Tek değerli HO radikali, hidroksil.


louse : n. (pl. lice). Bit.


mesonephroma : n. Mezonerfondan kaynak alan tümör, mezonefrom.


myeloradiculodysplasia : n. Omurilik ve belkemiği sinir köklerinin anormal gelişimi.


pericardiomediastinitis : n. Perikard ve mediyastenin iltihabı.


phytoplasm : n. Bitki protoplazması, fitoplazma.


proctostomy : n. Rektuma ağız açma, proktostomi.


pyodermatosis : n. Piyojen kaynaklı cilt hastalığı, piyodermatoz.


ramal : n. Dal (ramus)'la ilgili.


schizotrichia : n. Kıl uçlarının çatlaması.


spasm : n. Bir kasın istek dışında olara birdenbire ve şiddetle kasılası, spazm.


spondylarthrocace : n. Omurga tüberkülozu. See: Spondylitis tuberculosa.