Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

sleep nedir?

sleep : n. Uyku.

frozen sleep : Hibernasyon sırasında hareki ve hissi melekelerin uyuşması;


hypnotic sleep : Hipnotik usullerle meydana getirilen uyku;


twilight sleep : Kadına doğum ağrıları çektirmeden çocuğun doğmasını mümkün kılan tıbbi usul.


sleep begetting : (causing inducing), Uyuşturucu (ilaç).


sleep epilepsy (paroxysmal) : Uyku hastalığı, narkolepsi.


sleep walker : Uykusunda gezen kimse, somnambül.


sleep walking : Uykuda kalkıp gezme hastalığı, somnar,


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemodectoma : n. Kemoreseptör hücrelerden özellikle karotid cisimciğindeki reseptör hücrelerden gelişen tümör (Nadir görülür ve genellikle iyi tabiatlıdır).


cilium : n. (pl. cilia). Kirpik.


carinopuncture : n. Keşif maksadı ile beyini delme ameliyesi.


dextrotorsion : n. Sağa doğru bükülme, ekseni etrafında sağa doğru dönme.


galeanthropy : n. Kendisinin kedi olduğuna inanma.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


hypoparathyroidism : n. Paratiroid bezlerinin faaliyet yetmezliği.


hypopinealism : n. Kozalaksı bezin faaliyet azalması.


jejunum : n. Duodenumdan sonra gelen ince barsak bölümü,boşbarsak, jejunum.


locomotorium : n. Vücudun bir yerden diğer yere hareketini temin eden bacaklardaki eklem, kemik ve kasların ve bunları donadan sinirlerin oluşturduğu birlik, vücudun lokomotor sistemi, lokomotor aygıt.


lumboinguinal : a. Bel ve kasıkla ilgili.


meninx : n. (pl. meninges) Beyin-omurilik zarı, meninks (menenj).


morulation : n. Morula adı verilen hücre kümesinin oluşması.


nucleolar : a. Çekirdekcik (nucleolus)'le ilgili.


pharyngorrhagia : n. Yutak kanaması, farengoraji.


sclero-oophoritis : n. Yumurtalığın fibrotik iltihabı.


spiloma : n. Ben, benek, deri lekesi, spilom.


stuporous : a. 1. Bilinç uyuşukluğu ile ilgili, stupor'la ilgili; 2. Stupor gösteren, stupor'la belirgin.


thermhypesthesia : n. Sıcağa karşı duyarlığın azalması.


thoracomelus : n. Bir çeşit ucube.