Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

smear nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

smear : n. Mikroskopta tetkik edilmek üzere kanveya diğer vücut ifrazatının cam üzerine ince bir şekilde yayılması, yayma, froti.

blood smear : Bir damla kanın lam üzerine sürülmesiyle hazırlanan yayma, kan yayması;


buccal smear : Yanak mukozasından, sürtme suretiyle hazırlanan yayma (Cinsiyet tayini amacıyla yapılır ve hücrelerde Barr cisimciği araştırılır).


cervical smear : Servik süzerindeng erekse servikal kanal salgısından hazırlanan yayma (Kanser taramasında ve erken sanker teşhisinde uygulanır);


vaginal smear : Vaginal salının lam üzerine sürülmesiyle hazırlanan yayma (siklüs esnasındaki hormon durumun değerlendirme amacıyla yapılır).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bullous : a. 1. Büllerle ilgili, büllere ait; 2. Bül özelliği gösteren, büllere benzeyen.


diploe : n. Kafatası satıhları arasındaki süngere benzer madde, kafa kemiklerinin iki laminası arasındaki süngersi doku.


disassimilation : n. Katabolik değişme.


embalmer : n. Tahnitçi.


enclavement : n. Doğum ağrıları esnasında, dar pelvis nedeniyle fetüsün ilerleyemeyecek şekilde sıkışması, fetüsün çakılması.


enterostomy : n. Barsağın fistülizasyonu, enterostomi.


epinosis : n. hastalığa eklenen veya geçirilen hastalığı izleyen psişik hastalık veya bozukluk.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


hyperadipositiy : n. See: hyperadiposis.


interstitioma : n. Testisin Leydig hücrelerininbir tümörü.


in utero : a. See: intrauterine.


leukemogen : a. Lösemi yapan madde, lökemojen.


lying-in period : n. Doğum sona erdikten soraki ilk 10 günü kapsayan erken devre.


lyssophobia : n. Marazi kuduz korkusu, lizofobi.


michel's clips : n. Yaranın kapatılmasında dikiş yerine kullanılan bir çeşit metal agraf.


notifiable : a. Bildirilmesi zaruri (hastalık, v.s.).


osteoanagenesis : n. Kemik rejenerasyonu.


palatography : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketlerin, palatograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi.


paralyze : v. See: Paralyse.


pellagra : n. Nikotinik asit eksikliğinden meydana gelen ve derinin ışığa maruz yerlerinde eritem hasıl olması ve sonra buradaki epidermin dökülmesi (ishal ile belirir), pellagra.