Bugün : 24 Kasım 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

subtilin nedir?

subtilin : n. Bacillus subtilis kültürlerinden elde edilen bir antibiyotik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

excite : v. Tahrik etmek, harekete getirmek, uyarmak.


festination : n. Sinirlilikten gelen hızlı yürüme eğilimi.


fistula : n. Deri yüzeyi ile vücut boşlukları arasındaki anormal kanallar, fistül.


lactacidase : n. biochem. Lastik asidi mayalandıran laktik asit bakterilerinin enzimi, laktasidaz.


phylogenic : a. See: Phylogenetic.


histotomy : n. 1. Doku disseksiyonu; 2.See:Microtomy.


inosuria : n. 1.İdrarda inozitol bulunuşu.


jacoumier's sign : n.Gebeliğin erkendevresinde vagina mukozasının mavimtırak renk alması.


lip. : n. 1. Dudak; 2. Yaranın kenarı.


marshall - marchetti - krantz operation : n. Kolporafi ameliyatları ile önlenemeyen inkontinans vakalarında uygulanan bir ameliyat.


menophania : n. Ergenlik çağındaki kız çocuğunda ilk adetin görülüşü.


nanosomus : n. Boyca kısalık gösteren kişi, cüce.


orthotropism : n. Yukarı veya aşağı yönde büyüme.


pedicure : n. & v. 1. Ayak ve ayak hastalıklarının tedavisi, pedikür; 2. Ayak hastalıklarını tedavi etmek.


peripleural : a. Plevrayı saran.


properdin : n. biochem. Serumda bulunanv bakterileri tahrip eden bir globülin.


pterygomaxillary : a. Kanatsı çıkıntı ve damak kemiğine ait.


pulmonohepatic : a. Akciğer ve karaciğere ait.


recover : v. 1. İyileştirmek (hastayı), şifa vermek; 2.İyileşmek, kendine gelmek.


resistance : n. Mukavemet, direnç, rezistans.