Bugün : 20 Eylül 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

sucker nedir?

sucker : n. Emici, emen.

blood sucker : Kan emen, kan emici (sinek, böcek v.s.).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiolectasis : n. Bronşiyollerin genişlemesi.


bursopathy : n. Burs hastalıkları.


capitellum : n. Humerus'un alt dış ucunda yer alan düz, yuvarlak hatlı ve küçük bir çıkıntı, Radius başı ile birleşerek eklem yapar.


cohere : v. 1. Birbirine yapışmak, birbirine tutunmak; 2. Birbirine uygun olmak, birbirini tutmak.


conservative : a. Koruyucu, organ veya vücut bütünlüğünü muhafazaya yönelik, aşırı ve ağır müdahaleye oranla daha ılımlı (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


erethism : n. 1. Bir organın vakitsiz tekamülü; 2. Aşırı sinirlilik.


face : n. yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir).


franklinization : n. Statik elektriğin tedavide kullanılışı.


genyantralgia : n. Üstçene sinüs ağrısı.


lactoscope : n. renk tahlili ile sütteki yağ miktarını tesbit eden alet, laktoskop.


uvea : n. 1. Gözün damar tabakası (iris, silyer cisimve koroidden ibarettir); 2. Gözbebeğinin renkli iç zarı, uvea, (göz küresinin üzüm tanesine benzetilen bir tabakası), tunica vasculosa oculi.


hematocytosis : n. Kanın hücresel elementlerinin çoğalması, hematositoz.


hemiopia : n. See: Hemianopsia.


hypocinesia : n. see: Hypokinesia.


indirect : a. Dolaylı, aracılı, indirekt.


intrapolar : a. İki kutup arasındaki boşlukta bulunan.


madness : n. Delilik.


masseuse : n. Masaj yapan kadın, masöz.


melasicterus : n. Derinin koyu esmer renk aldığı kronik hepatik ikter, melasikterus.


operative : a. 1. Operatif: Ameliyata ait; 2. Ameliyatın sebep olduğu; 3. Tesirli, etkili, faal hareketli, operativus.