Bugün : 27 Eylül 2016, Salı

Favorilere Ekle!

trematode nedir?

trematode : n. Trematoda sınıfına ait herhangi bir parazit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulfate : n. biochem. Sülfata nazaran iki misli sülfat asidi ihtiva eden bir tuz.


cardioinhibitory : a. Kalb çalışmasını yavaşlatan veya durduran.


coprolith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, feçes taşı.


detruncation : n. Doğumun imkansız olduğu durumlarda fetüs başını gövdesinden ayırma, dekapitasyon.


digitoxin : n. biochem. Digitalis purpurea yapraklarından çıkarılan bir aktif glikosid (C41H64O12).


disinfect : v. Dezenfekte etmek.


fist : n. Yumruk.


gallamine : n. Tübokürarin'e benzeyen, ancak etkisi daha kısa süren bir adale gevşetici.


homonymous : a. Aynı gruptan, homonim.


intranuclear : a. Çekirdek içi, çekirdek içinde.


luadable : a. Sıhhatli, zararlı olmayan.


linin : n. Hücre çekirdeğindeki, üzerinde kromatin taneciklerinin bulunduğu ağ şekli gösteren iplikçiklerin teşkil ettiğıi boya allmayan oluşum.


microcardia : n. Normalden küçük kalb.


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


osteoclastic : a. 1. Osteoklasta ait; 2.Kemiği tahrip ed en.


otacoustic : a. İşitmeye yardımcı olan.


patella : n. (pl. patellae). Dizkapağı (kemiği); os patella.


perforans : a. see: perforating.


postmalarial : a. Sıtma sonrası, sıtma nöbetini izleyen.


raffinose : n. biochem. Pamuk tohumunda ve pancar küsbesinde bulunan bir şeker, meltoz.