Bugün : 26 Haziran 2016, Pazar

Favorilere Ekle!

trematode nedir?

trematode : n. Trematoda sınıfına ait herhangi bir parazit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

drunkenness : n. Aşırı miktarda alkol alımının sebep olduğu psişik durum, alkol sarhoşluğu.


Epstein barr Virus : n. Burkitt lenfosarkomu ile alakalı virüs.


gel : n. biochem. Katılaşmış pelte halinde koloid, jel.


gonycampsis : n. diz kavsi.


integration : n. 1. Vücuda maletme; 2. Anabolik faaliyet.


hyloma : n. Mediyasten tümörü.


hypergalactia : n. süt ifrazında fazlalık, hipergalaksi.


hypoesthesia : n. Sinirlerdeki hassasiyetin azalması, duyarlık yitimi, hipoestezi.


koilosternia : n. Sternum'un alt kısmının çökük oluşu ile belirgin göğüs şekli, kunduracı göğsü.


locator : n. Vücuttaki yabancı cisimlerin yerini tesbite yarayan cihaz.


magnetotherapy : n. Mıknatıslı cereyanla yapılan tedavi.


membrane : n. Zar, mambran, membrana.


menorrhalgia : n. Menstruasyon sırasında duyulan sancı, aybaşı ağrısı, menoralji.


meropia : n. Kısmi körlük, yarım körlük, meropi.


odontography : n. Dişlerin tarifli, odontografi.


ophthalmus : n. Göz.


perididymitis : n. Perididim (tunica vaginalis testis) iltihabı.


salmonella : n. Bir bakeri türü, gram negatif çubuklar. İnsanlarda ve hayvanlarda asalak olarak yaşarlar ve çoğu zaman hastalık meydana getirme özelliği kazanırlar.


surgical : a. Cerrahi.


syphilology : n. Frengi bilgisi, sifiloloji.