Bugün : 24 Kasım 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

trichomonacide nedir?

trichomonacide : a. Trichomonas türü protozonları öldüren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystangiogram : n. Kontrast madde verildikten sonra çekilen ve safra kesesi ile safra yollarını gösteren film.


dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


endogastric : a. mide içi (ne ait).


enzymosis : n. Enzim etkisile meydana gelen kimyasal değişme, fermentasyon.


fibromyectomy : n. Fibromiyomun ameliyatla çıkarılması, fibromiyektomi.


hemocytopoiesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


hesperanopia : n. Gece körlüğü. See: Night blindness.


histozyme : n. biochem. Doku fermantasyonuna sebebiyet veren bir enzim.


hologenesis : n. İnsan türünün yeryüzünün her yerinde aynı anda meydana geldiğini ileri süren görüş, hologenez.


hypopsia : n. Mide salgısında pepsin eksikliği nedeniyle gıdaların yeterli şekilde sindirilememesi, pepsin eksikliğine bağlı sindirim yetersizliği.


interphalangeal : a. Falankslar arasında bulunan.


kakke : n. Beriberi, bu hastalık için japonların kullandığı terim.


monoblast : n. Monosit'in geliştiği öncü hücre.


mounting : n. Mikroskopik inceleme için lam üzerine yerleştirilen ince doku kesitinin üzerini, koruma amacıyla kanada balsamı v.b. saydam madde ile örtme.


nutrition : n. 1. Beslenme; 2. Besin maddesi, besin, gıda.


opsogen : n. See: Opsinogen.


papaver : n. Bazı türlerinden opium (afyon) elde edilen bir bitki cinsi.n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


passivity : n. Hareketsizlik, durgunluk, dış uyarılara ilgisiz kalma hali.


picric acid : n. biochem. Pikrik asit, boyacılıkta veya patlayıcı maddeleri yapmakta kullanılan asit pikrik, trinitrofenol.


sextan : a. Altı günde bir olan veya gelen.