Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ultrasound nedir?

ultrasound : n. Ultra ses (insan kulağının duyamayacağı kadar yüksek frekanslı ses).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conglutinant : a. Yapıştırıcı, kaynaştırıcı, özellikle yara kenarlarının bitişmesini hızlandırıcı.


extrusion : n. 1. İtip çıkarma, ihraç; 2. Dişçilikte bir dişin kapanma hattından ileriye çıkmış olması.


fecaluria : n. İdrarda feçes bulunması, fekalüri.


fungate : v. Mantar gibi büyümek, mantara benzer kitleler oluşturmak üzere hızla gelişmek.


genesis : n. Meydanag elme, doğam, üreme, jenez.


glucide : n. biochem. basit indirgeyici şeker, glüsit.


vaccinogen : n. Aşı maddesi yapan, vaksinojğn.


hypastenia : n. Hafif derecede kuvvet kaybı, enerji azlığı.


hyperhydropexy : n. Vücut dokularında aşırı miktarda su tutuluşu.


kallak : n.Eskimolarda sık rastlanan püstüllü (sivilceli) dermatit.


magnesia : n. biochem. Magnezyum oksit, magnezya (Mgo).


myelinopathy : n. Beynin ak maddesinin veya omuriliğin dejenerasyonu, miyelopati.


osetolytic : a. 1. Osteolizle ilgili, osteolizli; 2. Ostediz yapıcı.


pinus : n. Epifiz bezi. See: Corpus pineale.


poikilodermia : n. Deride yer yer pigmentasyon, yüzeyel kılcal damarların genişlemesi ve atrofi ile belirgin çok kere kaşıntının da eşlik ettiği patolojik durum.


polyclonia : n. Klonik kasılma ile müterafık sinir hastalığı.


polymenia : n. See: Polymenorrhea.


prontisil : n. biochem. Sülfamidlerin öncü maddelerinden biri.


propagate : v. 1. Yavru meydana getirmek, üremek, çoğalmak; 2. Sayıca artmak; 3. Sayıca artmasına sebep olmak; 4. Yaymak, belli bir fikir veya inanışı etrafa yaymak.


retinaculum : n. (pl. retinacula). Kiriş yayıntısı, retinakulum.