Bugün : 25 Ağustos 2016, Perşembe

Favorilere Ekle!

ultrasound nedir?

ultrasound : n. Ultra ses (insan kulağının duyamayacağı kadar yüksek frekanslı ses).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blend : n. Karışım.


conization : n. Bistüri veya koter kullanılarak cervix uteri'den koni şeklinde bir bölümün kesilip çıkarılması.


dysphasia : n. Disfazi, konuşma ve idrak bozukluğu.


intermarriage : n. 1. Farklı ırklar arasında evlenme, değişik millet fertleri arasında evlenme; 2. Kan akrabalığı olan kişiler arasındaki evlenme, yakın akraba fertleri arasında evlenme.


submembranous : a. Zar altı.


hemigeusia : n. Dilin tek tarafında tat alma duyusu yokluğu.


hemorrhoida : a. Basura ait, hemoroide ait.


hippocrates : n. Milattan önce 5. yüzyıl sonları ile 4. yüzyıl başlarında yaşamış hekimliğin babası olarak kabul edilen meşhur Yunan hekimi, Hipokrat.


hydrogenize : v. biochem. Hidrojenle birleştirmek.


hypoalkaline : a. Normalden daha az kalevi.


infrapsychic : a. 1. Ruhi seviyenin altında olan; 2. Otomatik.


loculated : a. Sayısız boşluklara bölünmüş durumda olan.


membrana : n. (pl. membranae). See: membrane.


neurohistology : n. Sinir sistemi histolojisi.


organogenesis : n. Hayvan ve bitki organlarının gelişimi, organojeni.


osteophage : n. See: osteoclast.


parathormone : n. Paratiroid bezleri tarafından salgılanan ve kemiklerdeki kalsiyum seviyesini kontrol eden hormon.


pontocaine hydrochloride : n. biochem. Tetrakain'in ticari adı.


pseudostoma : n. Yalancı ağız (tesbit edilmiş ve boyanmış patoloji preparasyonlarında artefakt olarak epitel hücreleri arasında meydana gelmiş birleşme noktaları).


psychoprophylaxis : n. 1. Kişinin akıl ve ruh hastalıklarına karşı korunması, kişilerin akıl ve ruh hastalıklarından korunması için gerekli önlemlerin tümü; 2. Gebe kadını zihnen ve bedenen doğuma hazırlamada uygulanan bir yöntem, çeşitli yollarla doğumun mahiyetini izah yanında belli figürler içinde yapılan gebelik jimnastikleri ile kadını doğuma hazırlama amacına yönelik bir metot.