Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ultrasound nedir?

ultrasound : n. Ultra ses (insan kulağının duyamayacağı kadar yüksek frekanslı ses).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataleptoid : n. See: Cataleptiform.


contravolitional : a. İstemsiz, irade dışı.


cryothalamectomy : n. Parkinson hastalığında veya diğer hiperkinetik durumlarda talamus bölgesine aşırı soğuk uygulanması, bu bölgelerin dondurularak tahribi.


diatomic : a. 1. İki atomlu; 2. İki değerli.


enterograph : n. Barsak hareketlerini kaydeden alet.


flexibility : n. Eğilme (bükülme) yeteneği, fleksibilite.


hacking : n. El kenarları ile deri üzerinden devamlı vurma hareketi (masajda uygulanan bir şekil).


herpes : n. Uçuk, içi sıvı ile dolu vezikül, erpes.


lithic : a. Taşa ait, mesane taşına ait.


loxia : n. See: Torticollis.


microcosmic : a. İnsan'la ilgili, insan vücuduyla ilgili.


myomalacia : n. Marazi kas yumuşaması, miyomalasi.


nanism : n. see Dwarfishnessn. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


nymphomania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, nemfomani (erkeğe düşkünlük).


obligate : v. 1. Belli şekilde hareket etmeğe mecbur etmek, zorunlu yapmak; 2. İsteğe bağlı olmayan, zorunlu, gerekli.


odontalgic : a. Diş ağrısına ait.


phorology : n. Hastalıkların bulaşmasını inceleyen bilim dalı, foroloji.


premaxillary : a. Maksilla önü, üst çene kemiği önünde bulunan.


reflection : n. Aksetme, yansıma, refleksiyon.


relaxin : n. Gebelik sırasında meydana gelen ve doğumda pelvisin gevşemesini sağlayan bir madde.