Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ultrasound nedir?

ultrasound : n. Ultra ses (insan kulağının duyamayacağı kadar yüksek frekanslı ses).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrhea, : n. Bel soğukluğu, blenoraji.


brachialgia : n. Kol ağrısı, brakiyalji.


cautery : n. Yakış, dağlayış, dağlama aleti, koter.


celosomus : n. Bir kısım göğüs veya karın organların fıtık şeklinde dışarı çıktığı hilkat garibesi.


chin : n. Çene.


congener : n. Benzer madde ,diğer bir bileşiğe yapı bakımından benzeyen madde (Etkisi aynı veya ters olabilir).


desiccative : a. Kurutucu, kurutan.


dialysate : n. Dializ'e konu olan madde, dializ esnasında yarı geçirgen zardan süzülen madde.


heredopathia : n. Elde edilen herhangi bir patolojik durum (hal), heredopati.


tenontitis : n. Kiriş iltihabı, tenontit.


hypotelorism : n. İki organ arasındaki normal aralığın daralması, aradaki mesafenin ileri derecede azalması.


karyolobic : a. Loplu nüveli, lop şeklinde nüvesi olan.


keratinous : a. Boynuzlu, boynuzsu.


labial : a. Dudağa ait, labialis.


lienitis : n. Dalak iltihabı, splenit.


ophidic : a. Yılanlara ait veya yılanlardan ileri elen.


otocranium : n. 1. Şakak kemiğinin kaya parçasında bulunan ve iç kulağı barındıran boşluk; 2. Kafa kemiğinin işitme ile ilgili kısmı.


otoscope : n. Kulak muayene aleti, otoskop.


periproctic : a. Anüs çevresind, anüs'ü çevreleyen.


peritrichal : a. Üzeri kamçı şeklinde uzantılar veya titrek tüylerle örtülü (bakteri veya hücre hakkında).