Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ultrasound nedir?

ultrasound : n. Ultra ses (insan kulağının duyamayacağı kadar yüksek frekanslı ses).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colocynth : n. Citrullus colocynhtis (acı elma)'in, kuvvetl imüshil etkisi gösteren kurutulmuşham meyvası.


crystalbumin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir albümin.


dietetics : n. Diyet ihtisası.


esophagus, oesophagus : n. Yemek borusu, özofagus, oesophagus.


gaseous : a. 1. a) Gazlı; 2. b) Gaz gibi.


gouty : a. Gutlu.


hypokinetic : a. 1. Hipokinezi ile ilgili; 2. Hipokinezi gösteren.


katadidymus : n. See: Duplicitas anterior.


kopiopia : a. Göz yorgunluğu, gözlerle aşırı uğraşıyı gerektiren herhangi bir durum sonucu oluşan yorgunluk hali.


leischmaniasis, leischmaniaosis : n. Layişmanyaların yaptığı enfeksiyon, yalişmanyoz.


leukodiagnosis : n. Lökositlerin çeşitli tiplerinin sayı ve oranlarına göre hastalığın nitelğini belirleme, lökosit muayenesine dayanarak teşhis koyma.


menticide : n. Bir şahsın zihninin tahrip edilmesi.


mesocyst : n. Safra kesesini karaciğere bağlayan periton kıvrımı, mezosist.


ostempyesis : n. Kemik içinin cerahatlanması.


parapyloric : a. Pilor yakınında, pilor'a komşu, pilor'a bitişik.


per tertiam intentionem : Bir yaranın iki dudağının arasında büyük miktarda granülasyon dokusu bulunması.


pleurororrhea : n. Plevra boşluğunda sıvı bulunması.


potator : n. Ayyaş.


pragmatism : n. Bir fikir veya düşüncenin değerini, onu pratikteki fayda ve verimi ile ölçen felsefe görüşü, pragmatizm.


salpinx : n. Salpenks: 1. Dölyatağı (Fallop) borusu, tuba uterina; 2. Eustachi borusu, tuba auditiva.