Bugün : 27 Eylül 2016, Salı

Favorilere Ekle!

violet nedir?

violet : n. 1. menekşe rengi, mor boya, 2. Bir spektromda en çok kırılmaya uğrayan uçtaki renk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholehemia : n. Kanda safra bulunması, kolehemi.


chorioangioma : n. Plasental kan damarlarından gelişen tümör, plasenta hemanjiyomu'u (Plasenta üzerinde tümör manzarası verir).


dentoalveolitis : n. Periodontitis simplex


duritis : n. Dura mater iltihabı.


heterosis : n. Ana ve babadan daha kuvvetli bir yavru meydanag elişi.


histogeny : n. See: Histogneesis.


hydrohystera : n. See: hydrometra.


hydroxycortisone, : n. See: hydrocortisone.


insomnia : n. Uykusuzluk.


intussusception : n. 1. Gıda olarak alınan şeyin vücutta dokuya dahil olması; 2. Birkısım barsağın başka bir kısmın içine girmesi.


loculated : a. Sayısız boşluklara bölünmüş durumda olan.


malariacidal : a. Sıtma parazitlerini öldürücü.


multiparous : a. Çok doğuran, ikiden fazla doğum yapan.


necrogenic : a. Ölülelrle temastan ileri gelmiş.


pachydermatous : a. Kalın derili.


pedicle : n. Küçük çıkıntı.


peritonealgia : n. Periton ağrısı.


phenytoin : n. Bazen fenobarbiton ile birlikte, garnd mal tedavisinde kullanılan antikonvülsan bir madde.


polyplast : n. Gelişim sürecinde birbirinden farklı şekiller gösteren herhangi bir canlı.


quaternary : n. Dörder dörder, dörtten ibaret, dört element veya radikalden oluşmuş, quaternarius.