Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

violet nedir?

violet : n. 1. menekşe rengi, mor boya, 2. Bir spektromda en çok kırılmaya uğrayan uçtaki renk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

craniomalacia : n. Kafatası kemiklerinin anormal yumuşaklığı.


dentition : n. Diş çıkarma (sürme), dentitio.


gliomyoma : n. Adale ve sinir dokusundan yapılı olan bir tümör.


subinflammation : n. Hafif seyreden iltihap, hafif iltihaplanma.


submerge : v. Suya daldırmak, su altına sokmak.


ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


intragluteal : a. Kalçayı meydana getiren.


isomerization : n. Bir izomer'in ait olduğu elementin diğer bir izomerine dönüşmesi,izomerizasyon.


kinesalgia : n. Ka kasılmasından dolayı hasıl olan mevzii ağrı.


larvivorous : a: See: Larviphagic.


mala : n. (pl. malae). 1. Yanak; 2. Elmacık kemiği.


meningoencephalocele : n. Meninks ve sinir dokusu fıtığı.


mercury : n. biochem. Hg sembolü ile bilinen atom no:80 ve atom ağırlığı: 200.6 olan kimyasal element, civa.


metopagus : n. Alınlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


optimum : n. Herhangi bir organizmanın büyümesine en elverişli olan hararet veya ışık veya gıda v.s. (yeter miktarda).


pachyntic : a. Kalınlaşmaya ait.


pontile : a. Köprü şeklindeki doku parçası (pons) ile ilgili, özellikle pons cerebelli ile ilgili.


spermatologist. : n. Spermatoloji mütehassısı, spermatolog.


splenadenoma : n. dalağın pulpa kısmının gelişmesi.


staphylopharyngeus : n. Yutak damak kası, farengopalatin kas.