Bugün : 25 Temmuz 2016, Pazartesi

Favorilere Ekle!

violet nedir?

violet : n. 1. menekşe rengi, mor boya, 2. Bir spektromda en çok kırılmaya uğrayan uçtaki renk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinic : n. 1. Tıbbi veya cerrahi tedavi; 2. Muayenehane, klinik.


cyesiology : n. Gebelik bilimi (bilgisi).


dysarthria : n. Beyinde bir lezyona bağlı konuşma bozukluğu (kelimeleri telaffuz edememe).


Retrolental fibroplasia : Prematüre bebeği canlandırmak amacıyla yüksek yoğunlukta oksijen verilişinin sebep olduğu göz merceği arkasında bağ dokusu artımı, retinada ayrılma ve kanama ile belirgin körlüğe uzanabilen durum.


frigidity : n. Kadında cinsel arzuda noksanlık, soğukluk.


integumentary : a. 1. Biroluşumu dıştan sarantabaka ile ilgili; 2. Vücudu örtentabaka ile ilgili, deri ile ilgili.


hematic : a. 1. Kana ait, kanlı; 2. Kana tesir eden (ilaç), 3. (pl.) n. Fizyoloji biliminin kandan bahseden dalı.


hypalgesia : n. Ağrıya karşı duyarlık azalması, hipaljezi.


hypererotism : n. Cinsel his ve davranışlarda aşırılık gösterme, aşırı cinsel arzu.


hypoplastic : a. 1. Yetersiz gelişme ile ilgili; 2. Gelişme yetersizliği gösteren tam gelişmemiş.


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


myelomenia : n. Adet esnasında omurilikten kanamanın olması, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, miyelomeni


myosynizesis : n. Kasların yapıqması.


nutrient : a.&n. 1. Besleyici, mugaddi, gıdalı; 2. Gıdalı olan şey, besin maddesi, gıda.


occipitomental : a. Artkafa ve çeneye ait.


orchiauxe : n. Testis'in aşırı büyümesi, testis hipertrofisi.


peripylephlebitis : n. Kapı toplar-damarını (vena porta) saran dokuların iltihabı.


pharyngorrhagia : n. Yutak kanaması, farengoraji.


phobism : n. Herhangi bir şeye karşı korku gösterme hali, fobizm.


postfebrile : a. Ateşten sonra, ateş sonrası.