Bugün : 02 Aralık 2016, Cuma

Favorilere Ekle!

violet nedir?

violet : n. 1. menekşe rengi, mor boya, 2. Bir spektromda en çok kırılmaya uğrayan uçtaki renk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulicidal : a. Hücreleri tahrip edici hücreleri öldürücü.


cloaca : n. a) Kuş, balık ve sürüngenlerde barsakların ve ürojenital kanalların müşterek olarak açıldığı yer. b) Osteomiyelit'te, cerahatın aktığı açıklık.


dentition : n. Diş çıkarma (sürme), dentitio.


depurant : n. 1. Temizleyici, temizleyici madde; 2. Yıkıntı ürünlerinin atılmasını hızlandırıcı madde.


ewing's tumor : n. 20 yaştan önce meydana gelen ve uzun kemiklerin gövde kısımlarını tutan bir çeşit sarkom.


fibrocystoma : n. Lifli elementelr ihtiva eden kistik tümör, fibrosistom.


glandulous : a. Bez yapısı gösteren çok sayıda küçük bezlerden oluşmuş.


hepatitis : n. Karaciğer iltihabı, hepatit.


isopepsin : n. biochem. Hararetle değişen pepsin.


lymphocyte : n. Lökositlerin bir cinsi, lenfosit (Lenfositler koyu boyanan bir çekirdeğe ahip olup sitoplazmalarda granül ihtiva etmezler. Lenf dokusundan oluşan organlar ve lenf düğümlerinde bol miktarda bulunurlar. Sayıları kanın milimetreküpünde takriben 2000 kadardır ve dolaşımdaki lökositlerin %20'sini teşkil ederler).


mucinous : a. 1. Müsin'le ilgili; 2. Müsin'den yapılı, müsin'den oluşmuş.


nonmedical : a. Tıp'la ilişkisi olmayan tıp dışı.


nortriptyline : n. Amitriptyline benzeyen bir madde.


nymphectomy : n. Vulvadaki küçük dudaklar (labia minora) ın ameliyatla çıkarılması, nemfektomi.


osphresis : n. Koklama duyusu.


papule : n. Deride küçük, kenarları iyice belli sertçe kabartılar, papül.


perforated : a. Delinmiş, delikli, perforatus.


phytotherapy : n. Yalnız otlarla yapılan tedavi şekli, fitoterapi.


pneumohemopericardium : n. Perikardda hava ve kan bulunması.


quartiparous : a