Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

violet nedir?

violet : n. 1. menekşe rengi, mor boya, 2. Bir spektromda en çok kırılmaya uğrayan uçtaki renk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bougie : n. İğrilir uzun sonda, buji, vücudun tabii kanallarına tedavi maksadiyle konulan maden veya lastikten iki tarafı kapalı borular.


caudal : a. Kuyruğa veya alta ait, cadualis.


chemoprophylaxis : n. Hastalıkların veya nükslerinin kimyasal maddeler kullanılarak önlenmesi.


cicatrization : n. Yaranın veya kesit yerinin nedbe dokusu oluşarak kapanması, nedbeleşme.


Draft : n. 1. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı; 2. Hava cereyanı, hava akımı.


ectaic : a. Ektaziye ait.


furazolidone : n. Nonspesifik diyarelerde, basilli dizanteride ve bakteriyel gıdaz ehirlenmelerinde kullanılan bir nitrofuran türevi.


granulocyte : n. Nötrofil, bazofil ve eozinofil gibi özel granülleri ihtiva eden kan hücresi, granülosit.


granulopoiesis : n. Granülositlerin oluşum ve gelişimleri.


gynecologic (al) : a. Jinekolojiye ait.


hypoacusis : n. İşitme yeteneğinin ileri derecede azalışı.


macromelus : n. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


menstruation : n. Adet görme, menstruasyon, 4 haftada bir büluğ çağını geçirmiş kız ve kadınlarda jenital kanama (müddeti), adet, aybaşı, hayız.


neurotoxic : a. sinir hücreleri üzerine toksik etki gösteren sinir hücrelerini tahrip eden, nörotoksik.


nocturnal : a. 1. Gece ile ilgili; 2. Gece olan, gece oluşan, nocturnus.


normospermia : n. Meni içindeki spermatozoonların miktar, şekil ve hareket bakımından normal oluşu, normospermi.


odontitis : n. Diş iltihabı, odontit.


oncolysis : n. Tümör hücrelerinin erimesi, tümör hücrelerinin herhangi bir tedavi yöntemi ile eritilerek ortadan kaldırılması, onkoliz.


pepsinogenous : a. Pepsiniferous.


phallalgia : n. Penis'te hissedilen ağrı, penis ağrısı.