Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

violet nedir?

violet : n. 1. menekşe rengi, mor boya, 2. Bir spektromda en çok kırılmaya uğrayan uçtaki renk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ecchymosed : a. Ekimoz gösteren, ekimoz'lu.


edacity : n. Oburluk.


gonecyctis : n. Seminal vezikül.


hepatolenticular : a. Hem karaciğer hem lentiküler çekirdek (nucleus lentiformis)'le ilgili.


hepatopulmonary : a. Karaciğer ve akciğerlere ait.


integration : n. 1. Vücuda maletme; 2. Anabolik faaliyet.


granum : n. See: Grain.


green : a. & n. 1. Kapanmamış (yara); 2. Yeşil; 3. Yeşil boya.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


hematocyturia : n.İdrarda kan yuvarları çıkarma, hematositüri.


hydroxystilbamidine : n. Aspergillosis tedavisinde kullanılan bir madde.


isogamy : n.Büyüklük ve yapı bakımından birbirine eşit cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


metacarpus : n. El tarağı, metakarp.


microflora : n. Belli bir bölgede yetişen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen bitkiciklerin tümü.


phlogistic : a. İltihaplı, flojistik.


plastic : a.n. 1. Plastik: Dokuyu tamir eden veya dokuya şekil veren; 2. Şekil alabilir, kalıba dökülebilir; 3. Kimyasal kondansasyon veya polemerizasyon yolu ile meydana gelen cisim, plastik.


potassemia : n. Kanda potasyum çoğalması, potasemi.


pyloric : a. Pilora ait pyloricus


retrolingual : a. Dilardı.


spermatogenesis : n. Spermatozoid oluşumu, spermatojenez.