Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

violet nedir?

violet : n. 1. menekşe rengi, mor boya, 2. Bir spektromda en çok kırılmaya uğrayan uçtaki renk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bruxism : n. Diş gıcırdaması, alt ve üst çene dişlerinin birbirine sürtünmesi sonucu meydana gelen gıcırdama.


chart : n. & 1. Hastalığın günlük seyri (ateş, nabız, kan basıncı v.s)'ni gösteren kağıt, gözlem kağıdı (Bulgular hergün çizelge halinde işlenir); 2. Kişide görme keskinliğini tesbitte kullanılan üzeirned matbu harfler bulunan karton, çeşitli testype'lardan biri.


conic : a. Mahruti, konik, conicus.


erythrocytes : n. Dolaşım kanında bulunan ve normalde nukleus ihtiva etmeyen kırmızı kan kürecikleri, eritrositler.


hydantoin : n. biochem. Allantoinden elde edilen billüri bazik madde.


hypaxial : a. Vücut ekseninin önünde, omurgadan geçen dikey eksenin önünde bulunan veya önünde uzanan.


idioplasm : n. Plazmanın organizmanın niteliğini tayin eden kısmı, idyoplazma.


hypertarachia : n. Aşırı sinirlilik hali.


karyota : n. Nüveli hücreler.


meat : n. Et. kanala dikiş koyma ameliyesi.


medicative : a. Tedavi edici, ilaçla tedavi kabilinden.


methylate : n. biochem. Metil alkol ile bir baz bileşimi, metilat.


monotony : n. 1. Değşiiklik göstermeden devam etme hali, yeknesaklık, monotonluk; 2. Ses tonunun devamlı olarak aynı kalışı, sesin yeknesaklığı.


nephromalacia : n. böbrek yumuşaması, nefromalasi.


nummular : n. Para şeklinde olan, para dizisi şeklinde sıralanmış durumda bulunan.


oxygeusia : n. Tad alma duyusunun fevkalade keskinilği.


pachytic : a. Kalınlaşma gösteren, kalın.


purinemia : n. Kanda pürin veya pürin cisimciklerinin bulunuşu.


redundant : a. Gerekenden fazla, normalden fazla.


rubeola : n. kızamık.