Antinion teriminin tıbbi anlamı; n. anat. alın çıkıntısı, cranium.