I Wave

I dalgası (elektroka ...

Ianthinopsia

n. Mor görme hastalı ...

Iateria

n. See: Therapeutics ...

Iatr(O)

pref. 1. Tıp; 2. Hek ...

Iatraliptic

a. Merhem ve masaj i ...

Iatrarchy

n. tıb.i heyet. ...

Iatric

a. 1. Tıbbi; 2. Heki ...

Iatrochemical

a. kimyanın tababate ...

Iatrochemist

n. Kimyayı tababete ...

Iatrochemistry

n. 1. Kimyasal faktö ...

Iatrogenic

n. Primer bir hastal ...

Iatrology

n. Tababet, hekimlik ...