Septum teriminin tıbbi anlamı; n. Bölme perde, organ veya boşluğu kısımlara ayıran perde şeklinde ince bölme.