Neonatal teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Yenidoğana ait; 2. Hayatın ilk dört haftasına ait.