Pavor teriminin tıbbi anlamı; n. Müthiş korku, dehşet.