Proliferation teriminin tıbbi anlamı; n. Çoğalma, artma (özellikle hücreler için kullanılır), proliferasyon