Gyniatrics teriminin tıbbi anlamı; n. Kadın hastalıklarını tedavi bilgisi.