Major teriminin tıbbi anlamı; a.1. Daha büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2.Büyük.