Haptophore teriminin tıbbi anlamı; n. Antijen'deki antikorla birleşen atomgrubu.