Haptophore teriminin tıbbi anlamı;

Haptophore Nedir? Antikorlar ve Antijenler Arasındaki Bağlantıyı Anlamak İçin Temel Bir Kavram

Haptophore kelimesi, aslında tıp dışında da kullanılan bir kelime. Özellikle biyoloji alanında sıkça kullanılır. Haptophore, bir molekülün diğer bir moleküle bağlanmasını sağlayan kimyasal gruplardan biridir. Bu gruplar, genellikle hücre yüzeyinde bulunan reseptörler ile uyumlu bir yapıya sahiptirler ve bu sayede moleküller arasındaki bağlanma gerçekleşir.

Haptophore kelimesi, ilk olarak 1893 yılında İngiliz biyokimyacı Archibald Edward Garrod tarafından kullanılmıştır. Garrod, bir haptophore'un, bir antijen ve antikor arasındaki bağlanmayı sağlayan kısımlardan biri olduğunu öne sürmüştür. Bu buluş, o dönemde antikorlar hakkında çok az bilgi sahibi olan bilim camiasında büyük yankı uyandırmıştır.

Haptophore kelimesi, günümüzde de hala antijen ve antikorların etkileşim mekanizmasını anlamak için kullanılmaktadır. Ayrıca, biyokimya ve moleküler biyoloji alanlarında da sıkça kullanılan bir terimdir.