Superfrontal teriminin tıbbi anlamı; a. Dimağın ön parçasının üst kısmına ait.