Lumen teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. lumina). Tüp şeklinde organın içindeki boşluk.