Pars teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.