Dizygotic Twin teriminin tıbbi anlamı; Aynı zamanda döllenmiş iki ayrı yumurtadan gelişen ikizler.