Uterus teriminin tıbbi anlamı; n. Rahim, döl yatağı, döllük.