Iatrology teriminin tıbbi anlamı; n. Tababet, hekimlik, tıp.