Iatraliptic teriminin tıbbi anlamı; a. Merhem ve masaj ile tedavi edici.