Ianthinopsia teriminin tıbbi anlamı; n. Mor görme hastalığı, iyantinopsi.