Iatrochemist teriminin tıbbi anlamı; n. Kimyayı tababete uygulayan bilgin.