Iatrochemistry teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Kimyasal faktörlerle yapılan tedav, 2. Kimyanın tababete uygulanması.