Iatrochemical teriminin tıbbi anlamı; a. kimyanın tababate uy3ulanmasına ait.