Iatric teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Tıbbi; 2. Hekimlere veya hekimliğe ait.