I Wave teriminin tıbbi anlamı; I dalgası (elektrokardiyografi).