Iatr(O) teriminin tıbbi anlamı; pref. 1. Tıp; 2. Hekim.