Berast Pump teriminin tıbbi anlamı; Emzirme devresinde memelerde toplanan sütü çekmeğe mahsus araç; süt çekeceği;