Chondroma teriminin tıbbi anlamı; n. Kıkırdaktan başlangcını alan ur, kondrom.