Flavor teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Lezzet, tat; 2. İlaç olarak kullanılan bir şuruba tat veren etkisiz madde.