Fluorescein teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Boya imalinde kullanılna kırmızı madde (C20H12O5).