Gaultheria Oil teriminin tıbbi anlamı; biochem. Metil salisilat;